Du är här

Om Vasa

Bibliotekstjänster

Ett allmänt bibliotek är ett lokalt informationscentrum som gör information tillgänglig för kunderna.

Biblioteket betjänar kunderna jämlikt oberoende av ålder, kön, ras, språk eller social ställning. Vasa stadsbibliotek verkar under kultur- och biblioteksnämnden. Biblioteket leds av kultur- och biblioteksdirektören Marita Ahola.

Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek fungerar som landskapsbibliotek för Österbotten.

Ett landskapsbibliotek har till uppgift att stödja informations- och fjärrlånetjänsterna i de allmänna biblioteken inom sitt område, utveckla den informationstjänst som gäller verksamhetsområdet samt göra personalen vid biblioteken inom verksamhetsområdet förtrogen med nya verksamhetsformer och utvecklingsprojekt i biblioteksarbetet.

Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek samlar, upprätthåller och förvarar Vasaensis-samlingen. Bibliotekets lagstadgade uppgift är att anskaffa och ha i förråd en så fullständig samling som möjligt av litteratur, som berör landskapsbiblioteksområdet, alltså Vasa och Österbotten, samt skönlitterära verk av författare, som verkar inom området.

pääkirjasto julkisivu