Du är här

Upplev Vasa

Bildkonst

Bildkonst utvecklar barnets förmåga att uttrycka sig genom bild och form. I undervisningen uppmuntras barnet till självständigt, kreativt tänkande via olika tekniker och arbetsätt. Eleverna övar sig i målning, teckning, tredimensionellt byggande, grafik och andra uttrycksformer inom bildkonsten. I grupperna iakttar och utforskar man närmiljön och bekantar sig med olika material. Bildkonst arrangeras för 4 – 18-åringar. För 4-7-åringar ordnas bildkonst-hantverksmix. Från att barnet är 8 år kan hen välja inriktningen bildkonst eller hantverk (eller båda och).
TaiKon - Kuvataide/Bildkonst

BILDKONST 2018-2019

Bildkonstundervisningen ordas under kvällstid på TaiKon (Kasern 11). Under läsåret 2018-2019 ordnas även undervisning i bildkonst på eftermiddagar för elever i åk 1-2 i Vikinga och Länsimetsä skolor. 

BILDKONST-HANTVERKSMIX förberedande B

2013-2014 födda

72 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12821

BILDKONST-HANTVERKSMIX 1C

2011-2012 födda

77 €/termin
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=13851

BILDKONST-HANTVERKSMIX 1D

2011-2012 födda

77 €/termin
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=13851

BILDKONST Vikinga - eftermiddagsgrupp
2010-2011 födda

90 €/termin
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=13874

 

BILDKONST 2C

2009-2010 födda

97 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12824

BILDKONST 3C

2006-2008 födda

97 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12824

BILDKONST 4C

2004-2005 födda

101 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12824

BILDKONST FÖRDJUPADE STUDIER

2000-2003 födda

115 €/termin
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=13865


Undervisningens uppbyggnad

Läroplanen förnyas och därmed är informationen nedag inte i linje med läsårsplanderingen ovan. De nya läroplanen träder i kraft i augusti och dessa sidor uppdateras i enlighet med de nya läroplanen under sommaren 2018. Undervisning i bildkonst ges enligt den allmänna läroplanen. Undervisningen består av tre studieperioder; förberedande undervisning för 5 – 6-åringar, grunderna i bildkonst 7 – 12-åringar och verkstäder för 13 – 16-åringar. Eleven kan fortsätta sina studier fram till att hon / han fyller 18 år.

Läroplanen för de allmänna studier i grundläggande konstundervisning ser du här:

 

Förberedande undervisning 5 – 6-åringar
- undervisning 45 min. /vecka

Eleven övar målning, ritning, tredimonsionellt byggande och andra uttrycksformer inom bildkonsten. I undervisningen granskas och forskas omgivningen och man bekantar sig med olika material ex. gips, lera och naturmaterial

 

Grunderna i bildkonst 7 – 12-åringar. Undervisning 90 min. / vecka
Grundstudier I7 – 8-åringar (2 år)år 1upplevelser och sinnesvärld
  år 2jag och andra -> att göra tillsammans
Grundstudier II9 – 10-åringar (2 år)år 3hemifrån ut i världen - växelverkan
  år 4miljö, bild och ord
Grundstudier III11 – 12-åringar (2 år)år 5självporträtt, gestalning
  år 6föremål och bilder i vardagen
   Tot. 6 år x a 56 h / vuosi = 336 h.
    
Bildkonstens verkstäder för 13-18 åringar - undervisning 120 min. /vecka
Verkstad I13 – 14-åringar (2 år)år 7visuella medier
  år 8tvärkonstnärlighet
Verkstad II15 – 16-åringar (2 år)år 9självständigt arbete
  år 10självständigt arbete
   - Eleven kan fortsätta sina studier fram till att hon / han fyller 18 år.
   Tot. 4 år x a 84 h / år = 336 h.
    

 

 

Tilläggsinformation