Du är här

Upplev Vasa

Bildkonst

Bildkonst utvecklar barnets förmåga att uttrycka sig genom bild och form. I undervisningen uppmuntras barnet till självständigt, kreativt tänkande via olika tekniker och arbetsätt. Eleverna övar sig i målning, teckning, tredimensionellt byggande, grafik och andra uttrycksformer inom bildkonsten. I grupperna iakttar och utforskar man närmiljön och bekantar sig med olika material. Bildkonst arrangeras för 5 – 18-åringar.
TaiKon - Kuvataide/Bildkonst

BILDKONST 2017-2018

(den finskspråkiga undervisningens schema finns på de finskspråkiga sidorna)

FÖRBEREDANDE (5 – 6-åringar)

Barnet bekantar sig med bildkonstens värld.

Förberedande studier (5 – 6-åringar)
2011-2012 födda, ons 17.15-18.00
30.8-20.12.2017 / 10.1-25.4.2018
Lärare Karolina Strand. 72 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12821

GRUNDSTUDIER (7 – 12-åringar)

Eleven övar sig i att uttrycka sig visuellt.

Grundstudier 1A Vikinga (7 – 8-åringar)
2009-2010 födda, tis 14.00-15.30
22.8-28.11.2017 / 9.1-17.4.2018
Lärare Sonja Backlund. 93 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12822

Grundstudier 1B (7 – 8-åringar)
2009-2010 födda, mån 16.30-18.00
21.8-27.11.2017 / 15.1-30.4.2018
Lärare Sonja Backlund. 93 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12823

Grundstudier 2 (9 – 10-åringar)
2007-2008 födda, mån 18.15-19.45
30.8-11.12.2017 / 8.1-23.4.2018
Lärare Arvid van der Rijt. 93 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12824

Grundstudier 3 (11 – 12-åringar)
2005-2006 födda, tis 16.30-18.00
22.8-28.11.2017 / 9.1-17.4.2018
Lärare Sonja Backlund. 93 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12825

VERKSTÄDER (13 – 18-åringar)

Studerande fördjupar sitt konstnärliga tänkande och sin problemlösningsförmåga.

Verkstäder 1 (13 – 14-åringar)
2003-2004 födda, mån 18.15-20.45
21.8-28.11.2017 / 15.1-30.4.2018
Lärare Sonja Backlund. 103 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12826

Verkstäder 2 (15 – 18-åringar)
1999-2002 födda, tis 18.15-20.45
22.8-28.11.2017 / 9.1-17.4.2018
Lärare Sonja Backlund. 103 €/termin
opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=12827


Undervisningens uppbyggnad

Undervisning i bildkonst ges enligt den allmänna läroplanen. Undervisningen består av tre studieperioder; förberedande undervisning för 5 – 6-åringar, grunderna i bildkonst 7 – 12-åringar och verkstäder för 13 – 16-åringar. Eleven kan fortsätta sina studier fram till att hon / han fyller 18 år.

Läroplanen för de allmänna studier i grundläggande konstundervisning ser du här:

 

Förberedande undervisning 5 – 6-åringar
- undervisning 45 min. /vecka

Eleven övar målning, ritning, tredimonsionellt byggande och andra uttrycksformer inom bildkonsten. I undervisningen granskas och forskas omgivningen och man bekantar sig med olika material ex. gips, lera och naturmaterial

 

Grunderna i bildkonst 7 – 12-åringar. Undervisning 90 min. / vecka
Grundstudier I 7 – 8-åringar (2 år) år 1 upplevelser och sinnesvärld
    år 2 jag och andra -> att göra tillsammans
Grundstudier II 9 – 10-åringar (2 år) år 3 hemifrån ut i världen - växelverkan
    år 4 miljö, bild och ord
Grundstudier III 11 – 12-åringar (2 år) år 5 självporträtt, gestalning
    år 6 föremål och bilder i vardagen
      Tot. 6 år x a 56 h / vuosi = 336 h.
       
Bildkonstens verkstäder för 13-18 åringar - undervisning 120 min. /vecka
Verkstad I 13 – 14-åringar (2 år) år 7 visuella medier
    år 8 tvärkonstnärlighet
Verkstad II 15 – 16-åringar (2 år) år 9 självständigt arbete
    år 10 självständigt arbete
      - Eleven kan fortsätta sina studier fram till att hon / han fyller 18 år.
      Tot. 4 år x a 84 h / år = 336 h.
       

 

 

Tilläggsinformation