Du är här

Upplev Vasa

Bildkonst

Bildkonst utvecklar barnets förmåga att uttrycka sig genom bild och form. I undervisningen uppmuntras barnet till självständigt, kreativt tänkande via olika tekniker och arbetsätt. Eleverna övar sig i målning, teckning, tredimensionellt byggande, grafik och andra uttrycksformer inom bildkonsten. I grupperna iakttar och utforskar man närmiljön och bekantar sig med olika material. Bildkonst arrangeras för 4 – 18-åringar. För 4-7-åringar ordnas bildkonst-hantverksmix. Från att barnet är 8 år kan hen välja inriktningen bildkonst eller hantverk (eller båda och).
TaiKon - Kuvataide/Bildkonst

BILDKONST 2019-2020

Bildkonstundervisningen ordas under kvällstid på TaiKon (Kasern 11). Under läsåret 2019-2020 ordnas även undervisning i bildkonst på eftermiddagar för elever i åk 1-2 i Vikinga och Länsimetsä skolor. 

BILDKONST-SLÖJDMIX 1C

2012-2013 födda

75 €/termin
mån kl. 16.30-17.430, 19.8.-19.12.2019 / 13.1.-11.5.2019
lärare: Sonja Backlund
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=2848

BILDKONST-SLÖJDMIX 1D

2012-2013 födda, tvåspråkig grupp

75 €/termin
tors kl. 16.30-17.30, 22.8.-12.12.2019 / 9.1.-14.5.2020
lärare: Anna Nordström
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=359

BILDKONST Vikinga - eftermiddagsgrupp
2011-2012 födda

96 €/termin
ons 14.15-15.45, 28.8-27.11.2019 / 15.1-15.4.2020
lärare: Sonja Backlund
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=2847

 

BILDKONST 2C

2010-2011 födda

99 €/termin
tis 16.30-18.00, 20.8-10.12.2019 / 7.1-28.4.2020
lärare: Sonja Backlund
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=2852

BILDKONST 3C

2007-2009 födda

99 €/termin
ons 16.30-18.00, 21.8-11.12.2019 / 8.1-13.5.2010
lärare: Sonja Backlund
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=2851

BILDKONST 4B

2005-2006 födda

101 €/termin
mån 17.45-19.45, 19.8-9.12.2019 / 13.1-11.5.2020
lärare: Sonja Backlund
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=2850

BILDKONST FÖRDJUPADE STUDIER

2001-2004 födda

115 €/termin
ons 18.15-20.45, 21.8-11.12.2019 / 8.1-13.5.2020
lärare: Sonja Backlund
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=2849


Undervisningens uppbyggnad

Läroplanen förnyas och därmed är informationen nedag inte i linje med läsårsplanderingen ovan. De nya läroplanen träder i kraft i augusti och dessa sidor uppdateras i enlighet med de nya läroplanen under sommaren 2018. Undervisning i bildkonst ges enligt den allmänna läroplanen. Undervisningen består av tre studieperioder; förberedande undervisning för 5 – 6-åringar, grunderna i bildkonst 7 – 12-åringar och verkstäder för 13 – 16-åringar. Eleven kan fortsätta sina studier fram till att hon / han fyller 18 år.

Läroplanen för de allmänna studier i grundläggande konstundervisning ser du här:

 

Förberedande undervisning 5 – 6-åringar
- undervisning 45 min. /vecka

Eleven övar målning, ritning, tredimonsionellt byggande och andra uttrycksformer inom bildkonsten. I undervisningen granskas och forskas omgivningen och man bekantar sig med olika material ex. gips, lera och naturmaterial

 

Grunderna i bildkonst 7 – 12-åringar. Undervisning 90 min. / vecka
Grundstudier I 7 – 8-åringar (2 år) år 1 upplevelser och sinnesvärld
    år 2 jag och andra -> att göra tillsammans
Grundstudier II 9 – 10-åringar (2 år) år 3 hemifrån ut i världen - växelverkan
    år 4 miljö, bild och ord
Grundstudier III 11 – 12-åringar (2 år) år 5 självporträtt, gestalning
    år 6 föremål och bilder i vardagen
      Tot. 6 år x a 56 h / vuosi = 336 h.
       
Bildkonstens verkstäder för 13-18 åringar - undervisning 120 min. /vecka
Verkstad I 13 – 14-åringar (2 år) år 7 visuella medier
    år 8 tvärkonstnärlighet
Verkstad II 15 – 16-åringar (2 år) år 9 självständigt arbete
    år 10 självständigt arbete
      - Eleven kan fortsätta sina studier fram till att hon / han fyller 18 år.
      Tot. 4 år x a 84 h / år = 336 h.
       

 

 

Tilläggsinformation