Du är här

Om Vasa

Bildningsväsendets strategi för informations- och kommunikationsteknik

Direktören för Vasa stads bildningsväsende Christina Knookala har tillsatt en arbetsgrupp på kommunnivå för användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen och studierna för tiden 1.11.2012–31.10.2015.

IKT-gruppen har i uppgift att utveckla användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och i studier vid Vasa stads läroanstalter som en gemensam, språk- och skolgränserna överskridande angelägenhet för hela bildningsväsendet.