Du är här

Upplev Vasa

Blåmes

Blåmes

Parus caeruleus

luontovaasa_sinitiainen_ch.jpg

Blåmesens hjässa är klarblå. Bild Christer Hangelin


 

Allmänt. Blåmesen är en nykomling bland Finlands fågelarter och bestånden har vuxit kraftigt under de senaste åren. Ännu på 1800-talet var arten en ovanlig, sydlig fågelart i Finland. I Vasa har blåmesen blivit allt vanligare sedan 1980-talet. Den första observationen gjordes i Vasa år 1915.

  • Längd 13 cm
  • Häckar i holkar eller trädhålor
  • Huvudsakligen stannfågel
  • Äter insekter, frön, knoppar, bär, talg och jordnötter

 

Livsmiljö. Blåmesen häckar i parker i städer, i egnahemshusområden och även i skogsområden. Bestånden är tätare i egnahemshusområden, där utbudet på holkar att häcka i är stort.

Förekomst i Vasa. Enligt de observationer som gjordes i terrängen under arbetet med Vasa fågelatlas kan blåmesen för tillfället anses vara en allmän häckande fågel. Blåmesen har hittats i över 200 atlasrutor under häckningssäsongen, till utbredningen är den alltså nästan lika vanlig som exempelvis grönsiskan. Blåmesen förekommer främst i kulturmarker, men häckar även längre från bebyggelse, exempelvis i Gerby skärgård och i barr- och blandskogar i utkanten av staden.

luontovaasa_sinitiainen_blames_pesintaindeksikartta.jpg

 

luontovaasa_pesimaindeksi_legenda_sve.jpg