Du är här

Ansökan om Boken kommer-service

Bibliotekets Boken kommer-service är avsedd för de Vasabor, som inte själva kan ta sig till biblioteket eller bokbussen p.g.a. hög ålder, rörelsehinder eller sjukdom. Till kundens förfogande står hela Vasa stadsbiblioteks samlingar. Bibliotekets Boken kommer-service är kostnadsfri.

Boken kommer –kunden får det önskade biblioteksmaterialet till sitt hem på onsdagar en gång per månad förutom i juli månad.

Efter den första kontakten intervjuas den blivande kunden och vi avgör om kunden har rättighet att bli Boken kommer-kund. Därefter görs ett Boken kommer -kontrakt och en kundprofil.

Tag kontakt!
Ansvarig biblioteksfunktionär Eija Aromaa, tfn 040-5653544 eller 06-325 3543, eija.aromaa@vaasa.fi

Jag är i behov av stadsbibliotekets Boken kommer-service: