Du är här

Blankett för bokning av Dramasalen

Allmänt

I salen ryms max. 160 personer. I samband med bokningen av Dramasalen bör man uppge hur många bord och stolar samt vilken annan utrustning som behövs.

Det uppbärs ingen skild avgift för bord och stolar.

  • Det finns 140 stolar.
  • Det finns 25 bord.

Hyresvillkor och användningsregler för Vasa stadsbiblioteks utrymmen.

Kontaktuppgifter

Bokning:
Ämbetsverksmästare Mikko Korpela tfn 040 865 3567 eller Heikki Peräsalo tfn 0400-404171.
kirjasto.draama-sali@vaasa.fi

Traktering:
Café Proosa tfn 0400 299 817
verso.ateriat@gmail.com

Utrustningen i salen:

Bokningsuppgifter

:
:
:
:

Kontaktinformation

Faktureringsuppgifter

Förbindelse

Förutom att betala hyran förbinder sig den person som bokar lokalen att sköta evenemangets arrangemang och ersätta skador på fastighet och lös egendom.