Du är här

Huvudmeny

Bli företagare i Travdalen

Travdalen finns på ett för företagare idealiskt område: invid goda trafikförbindelser och nära centrum. Strävan är att områdets gaturum ska vara så levande som möjligt och att första våningarna i fasaderna mot de öppna platserna och de livligaste korsningarna ska reserveras för affärslokaler.

Lyckas i Travdalen - evenemang för företagare 18.4.2018!

I Travdalen byggs affärslokaler som kan användas för olika ändamål. Eventuella speciallösningar som företagen behöver kan beaktas redan i planerings- och byggnadsskedet.

Ett av dragplåstren i Travdalen ur företagens synvinkel är utbudet av olika typer av verksamhetslokaler för uppstartsföretag. Även pop upp-lokaler har utmärkta möjligheter att bli framgångsrika i Travdalen. Servicen i Travdalen kommer även att kompletteras av gemensamma lokaler i anslutning till flervåningshus och de kommer att kunna användas på ett mångsidigt sätt. De skapar utvidgningsmöjligheter på området för företag och verksamhetslokaler.

Lämpliga företag i Travdalen

• Förhoppningen är att det ska finnas minst en dagligvaruhandel på ca 400–600 m² i Travdalen.
Två till tre restauranger ska förhoppningsvis finnas i området, dagtid kan de fungera som lunchrestauranger och kvällstid som beställningsrestauranger.
Därtill ryms flera mindre företag av typen grill eller kiosk på området. Det ska också vara möjligt att öppna ett antal barer i området.
I anslutning till de servicehus som kommer att planeras på området behövs många olika typer av företag. Exempelvis mat- och hälsoservice kunde tillgodose servicehusens behov. Efterfrågad hälsoservice kunde vara exempelvis läkarservice och småskaliga vårdinrättningar.
En specialaffär för idrottsredskap skulle passa bra för att tillgodose efterfrågan i anslutning till idrottsutbudet i omgivningen (t.ex. försäljning av fanprodukter & och sportutrustning).