Förbigå menyn

Hösten 2021 rad- och våningshustomter

Vasa stad anslår att ansökas om rad- och våningshustomter.

Ansökningstiden är 8.11. – 3.12.2021.

Ifyllda ansökningar returneras till Fastighetssektorn, Tekniska verket, PB 2, Kyrkoesplanaden 26 A (II-våningen), 65101 Vasa, senast 3.12.2021 kl. 12.00.

Stadsmiljönämnden besluter om tomtreserveringarna.

Tomterna ansöks med ansökningsblankett (pdf) eller via eTontti tjänsten (bilagor skickas per post eller e-post till Per Bengs, per.bengs@vaasa.fi).

Om stadsmiljönämnden inte reserverar tomten åt någon efter ansökningstidens utgång, kommer tomten till fortgående ansökan efter nämndens beslut vunnit laga kraft. Dessa ansökningarna behandlas i den ordningen de lämnas in.

Tilläggsinformation:

Ta kontakt

Fastighetssektorns tomtservice