Förbigå menyn
siilot

Silotomtens tomtöverlåtelsetävling

Vasa stad ordnar ett allmänt och öppet anbudsförfarande om genomförandet av tomten 2-3-35 på adressen Strandgatan 1A. Det är fråga om ett urvalsförfarande där den som får och ska genomföra Tomten utses genom en pristävling. Tomten överlåts till den som lämnar in det högsta anbudet.

Anbudstid 12.4.-30.6.2021

Skriftliga köpeanbud (tävlingsdokument nr 9) ska adresseras till Vasa stads stadsstyrelse och de ska vara framme vid Vasa stads registratur i ett slutet kuvert senast onsdag 30.6.2021 kl. 15.00. Kuvertet ska förses med följande text: ”PRISTÄVLING OM AL-TOMTEN 2-3-35 VID MUSEISTRANDEN”

Postadress:
Vasa stad/Registraturen
PB 3, 65101 Vasa

Besöksadress: Vasaesplanaden 10

Tilläggsuppgifter om förfarandet ges av stadsgeodet Petur Eklund, 040 164 6930, petur.eklund@vasa.fi

Det finns möjlighet att bekanta sig med byggnaderna som ska rivas måndagen den 26.4., tid enligt närmare överenskommelse. P.g.a coronarestriktioner ombes förhandsanmälan: Jouko Seppänen, 040 553 8707, jouko.seppanen@vaasa.fi.

Tävlingsdokument:

Uppdatering 11.5.2021: Bilaga med frågor och svar bifogad (bilaga nr 11).
Uppdatering 24.5.2021: Anbudsförfrågan (Inlämningstiden förlängd till 30.6.)

1. Anbudsförfrågan

2. Tävlingsområde (tomtkarta över tomten 2-3-35)

3. Detaljplan, detaljplanebestämmelser och beskrivning av detaljplanen

4. Byggnadstekniska undersökningar av silorna

i. Konditionsgranskning av silorna 2017 (på finska)

ii. Uppskattat pris för rivning av silorna 2016 (på finska)

5. Parkeringsavtal

6. Utkast till genomförandeavtal

7. Utkast till föravtal

8. Utkast till tävlingsprogram (på finska)

9. Köpeanbudsformulär

10. Rivningstillstånd

11. Frågor och svar  (på finska)

Ta kontakt