Förbigå menyn
telakkahalli

Utveckling av Smulterö

Vasa stad letar efter en ny utvecklare till det gamla varvsområdet på Smulterö. Varvshallen på Smulterö säljs för en euro till en aktör som kan presentera ett trovärdigt och genomförbart koncept för att utveckla hallen. För att hitta någon som kan genomföra detta ordnas en öppen tävling, som fortgår till september.

Förslagen om hur området kan utvecklas ska lämnas in senast den 15 september 2023 kl. 16.00. Du kan lämna in ditt förslag antingen per epost på adressen registraturen@vasa.fi eller per post på adressen Vasa stad/Registraturen PB 3, 65101 Vasa (besöksadress Vasaesplanaden 10). Skriv som rubrik på eposten eller märk kuvertet med ”Telakkahalli”.

Anbuden kan lämnas på finska, svenska eller engelska.

För intresserade utvecklare ordnas en möjlighet att bekanta sig med byggnaden och området tisdag 20.6 kl. 13.00. Ifall du vill delta i besöket, meddela ditt intresse senast 16.6 per epost på adressen tontit@vaasa.fi. I meddelandet ska nämnas vilket företag/vilken organisation du representerar. Besöket är endast avsett för potentiella utvecklare, inte för privatpersoner.

För mer information, kontakta:
Tomtchef Christoffer Rönnlund, tfn +358 40 145 5351, christoffer.ronnlund@vaasa.fi.