Förbigå menyn

Behov av planering på strandområde

Planläggningen är stängd 3.7 – 28.7.2023 och inga tjänstemannabeslut görs under julimånad. För att vi ska hinna behandla ditt lovärende före sommarpausen måste komplett ansökan inklusive bilagor lämnas in till planläggningen senast 29.5.2023.

Du når oss per epost på adressen kaavoitus(at)vaasa.fi

I en strandzon som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. Undantagsförfarandet behövs för byggande vid strand.

 

För planeringsbehov på områden som inte ingår i delgeneralplan för skärgården läs här.

I en strandzon som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. I markanvändnings- och bygglagen 72 § bestäms om behovet av planering på strandområden och om förfarandet vid undantaglov i kapitel 23.

Undantagsförfarandet behövs för byggande vid strand bl.a. när nya byggplatser ska bildas, när ersättande huvudbyggnad ska byggas eller när det är fråga om andra avvikelser från delgeneralplanen.

Ansökan om undantagslov lämnas till planläggningen. Byggplatsens rågrannar och övriga intressegrupper bör informeras om ansökan. Om du vill kan hörandet av grannar utföras av staden, då debiteras 85 € / granne.

Beslutet tas av planläggningsdirektören. Ett positivt beslut är i kraft två år. Under denna tid ska bygglov sökas, annars förfaller beslutet (förlängningar kan inte beviljas). Är man missnöjd med ett beslut kan rättelseyrkande göras till stadsstyrelsens planeringssektion.

Pris: Beredningen av ett planeringsbehovsbeslut kostar 550 €-1500 €. I specialfall, t.ex. då våningsytan utökas markant eller beredningen kräver mer utförliga utredningar, kan avgiften höjas. För ett nekande beslut debiteras 50 % av avgiften.

Vi rekommenderar att ni diskuterar med en kontaktperson innan ni lämnar in ansökan.

Kontaktperson Gun-Mari Back, tel. 040-7064514, e-post gun-mari.back(at)vaasa.fi
Kontaktperson för Lillkyro området Jonas Åberg, tel. 040-1703278, e-post jonas.aberg(at)vaasa.fi

I en strandzon som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. I markanvändnings- och bygglagen 72 § bestäms om behovet av planering på strandområden och om förfarandet vid undantaglov i kapitel 23.

Undantagsförfarandet behövs för byggande vid strand bl.a. när nya byggplatser ska bildas, när ersättande huvudbyggnad ska byggas eller när det är fråga om andra avvikelser från delgeneralplanen.

Ansökan om undantagslov lämnas till planläggningen. Byggplatsens rågrannar och övriga intressegrupper bör informeras om ansökan. Om du vill kan hörandet av grannar utföras av staden, då debiteras 85 € / granne.

Beslutet tas av planläggningsdirektören. Ett positivt beslut är i kraft två år. Under denna tid ska bygglov sökas, annars förfaller beslutet (förlängningar kan inte beviljas). Är man missnöjd med ett beslut kan rättelseyrkande göras till stadsstyrelsens planeringssektion.

Pris: Beredningen av ett planeringsbehovsbeslut kostar 550 €-1500 €. I specialfall, t.ex. då våningsytan utökas markant eller beredningen kräver mer utförliga utredningar, kan avgiften höjas. För ett nekande beslut debiteras 50 % av avgiften.

Vi rekommenderar att ni diskuterar med en kontaktperson innan ni lämnar in ansökan.

Kontaktperson Gun-Mari Back, tel. 040-7064514, e-post gun-mari.back(at)vaasa.fi
Kontaktperson för Lillkyro området Jonas Åberg, tel. 040-1703278, e-post jonas.aberg(at)vaasa.fi

Elektronisk ansökningstjänst