Förbigå menyn

Behov av planering på strandområde

I en strandzon som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. Undantagsförfarandet behövs för byggande vid strand.

För planeringsbehov på områden som inte ingår i delgeneralplan för skärgården läs här.

I en strandzon som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. I markanvändnings- och bygglagen 72 § bestäms om behovet av planering på strandområden och om förfarandet vid undantaglov i kapitel 23.

Undantagsförfarandet behövs för byggande vid strand bl.a. när nya byggplatser ska bildas eller när ersättande huvudbyggnad ska byggas.

Ansökan om undantagslov lämnas till planläggningen. Byggplatsens rågrannar bör informeras om ansökan. Om du vill kan hörandet av grannar utföras av staden, då debiteras 60 € / granne.

Beslutet tas av planläggningsdirektören. Ett positivt beslut är i kraft två år. Under denna tid ska bygglov sökas, annars förfaller beslutet. Är man missnöjd över ett beslut kan rättelseyrkande göras till stadsstyrelsens planeringssektion.

Pris: Beredningen av ett planeringsbehovsbeslut kostar 345 € och för beslutet debiteras 150 €, totalt 495 €.

Vi rekommenderar att ni diskuterar med en kontaktperson innan ni lämnar in ansökan.

Kontaktperson Gun-Mari Back, tel. 040-7064514, e-post gun-mari.back(at)vaasa.fi
Kontaktperson för Lillkyro området Jonas Åberg, tel. 040-1703278, e-post jonas.aberg(at)vaasa.fi

I en strandzon som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. I markanvändnings- och bygglagen 72 § bestäms om behovet av planering på strandområden och om förfarandet vid undantaglov i kapitel 23.

Undantagsförfarandet behövs för byggande vid strand bl.a. när nya byggplatser ska bildas eller när ersättande huvudbyggnad ska byggas.

Ansökan om undantagslov lämnas till planläggningen. Byggplatsens rågrannar bör informeras om ansökan. Om du vill kan hörandet av grannar utföras av staden, då debiteras 60 € / granne.

Beslutet tas av planläggningsdirektören. Ett positivt beslut är i kraft två år. Under denna tid ska bygglov sökas, annars förfaller beslutet. Är man missnöjd över ett beslut kan rättelseyrkande göras till stadsstyrelsens planeringssektion.

Pris: Beredningen av ett planeringsbehovsbeslut kostar 345 € och för beslutet debiteras 150 €, totalt 495 €.

Vi rekommenderar att ni diskuterar med en kontaktperson innan ni lämnar in ansökan.

Kontaktperson Gun-Mari Back, tel. 040-7064514, e-post gun-mari.back(at)vaasa.fi
Kontaktperson för Lillkyro området Jonas Åberg, tel. 040-1703278, e-post jonas.aberg(at)vaasa.fi