Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Byggnadstillsynens arkivtjänster

Byggnadstillsynens handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem.

Kommunerna är skyldiga att arkivera de handlingar som anses nödvändiga. I byggnadstillsynens arkiv sparar kommunen byggnads- och åtgärdstillståndsritningar samt till exempel konstruktions- och ventilationsritningar. Enligt upphovsrättslagen har byggnadens planerare upphovsrätt till planen. I Vasa stads byggnadstillsynens och stadens arkiv förvaras tillståndshandlingar och ritningar.

Tillståndshandlingarna/ritningarna hämtas från arkiven på tisdagar och torsdagar och den sökande meddelas då handlingarna är till påseende. Du kan bekanta dig med ritningarna och andra bygglovshandlingar under byggnadstillsynens öppethålningstider. Handlingar lånas inte ut.

Förfrågningar och beställningar om gamla tillståndshandlingar och ritningar sänds till byggnadstillsynens kundtjänst på e-postadressen byggnadstillsynen.kundtjanst(at)vasa.fi

Meddelande 27.8.2020 Byggnadstillsynens dörrar hålls stängda. I första hand kontakt till byggnadstillsynen elektroniskt!

Arkivbeställningar

Förfrågningar och beställningar om gamla tillståndshandlingar och ritningar sänds till byggnadstillsynens kundtjänst på e-postadressen byggnadstillsynen.kundtjanst(at)vasa.fi

Av förfrågningen bör framgå följande:
* fastighetbeteckningen för objektet i fråga
* objektets adress
* kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-postadress

Sökningen försnabbas av om uppgifter även finns om: den som sökt det ursprungliga tillståndet samt året då tillståndet söktes eller tillståndskoden.

Begäran om information är avgiftsfri. Man kan på beställning få olika utredningar, intyg och bestyrkta kopior. De är avgiftsbelagda. Handlingarna skickas vid behov för kopiering mot avgift.

Kontaktuppgifter
  • Lovassistent Mia Tompuri 0400 747 334

  • Lovassistent Sini Mauno 040 778 1425

  • Servicesekreterare Kristina Tuomisto 040 548 2938

Besöksadress

Byggnadstillsynens öppettider

  • mån-tor 9-15, fredagarna stängt