Förbigå menyn
Formeln

Byggnadstillsynens arkivtjänster

Byggnadstillsynens handlingar är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem.

Kommunerna är skyldiga att arkivera de handlingar som anses nödvändiga. Kommunen sparar bygg- och åtgärdstillståndsritningar samt till exempel konstruktions- och ventilationsritningar i byggnadstillsynens arkiv. Byggnadens planerare har upphovsrätt till planen i enlighet med upphovsrättslagen. I Vasa förvaras tillståndshandlingar och ritningar i byggnadstillsynens arkiv och i stadsarkivet.

Tillståndshandlingar/ritningar hämtas från arkiven på tisdagar och torsdagar. Kunden meddelas när de finns till påseende. Man kan bekanta sig med ritningarna och andra tillståndshandlingar under byggnadstillsynens öppettider. Arkivhandlingar lånas inte ut.

Förfrågningar och beställningar om gamla tillståndshandlingar och ritningar sänds till byggnadstillsynens kundtjänst;  byggnadstillsynen.kundtjanst(at)vasa.fi

Förfrågan bör innehålla:
* fastighetbeteckningen
* fastighetens adress
* sökandens kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-postadress
* betalarens kontaktuppgifter samt FO-nummer.

Ansökningsprocessen påskyndas om man vet namnet på den ursprungliga lovsökanden samt ansökningsåret eller tillståndsnummern.

Fastighetsbeteckningen hittar man med hjälp av Vasa stads karttjänst. Instruktionerna hittar du här: guide för att ta reda på fastighetsbeteckningen

Begäran om information är avgiftsfri. Vill man beställa diverse förklaringar, intyg eller bestyrkta kopior tillkommer en avgift. Vid behov skickas handlingarna för kopiering till kopieringsbyrån mot en avgift.

Byggnadstillsynens dörrar hålls stängda. I första hand kontakta byggnadstillsynen elektroniskt!

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Byggnadstillsynens öppettider

  • mån-tor 9-15, fredagarna stängt