Förbigå menyn
Nainen maalaa seinää

Undantag från detaljplan

Byggnader får inte byggas i strid mot detaljplanen. Staden kan av särskilda skäl bevilja undantag från detaljplanens bestämmelser och andra begränsningar.

Detaljplanen är en detaljerad plan över hur man bygger i området och hur området i övrigt används. Ett undantag får inte t. ex. medföra olägenheter med tanke på planläggningen, försvåra möjligheterna att uppnå målen för naturvården eller skyddet av den byggda miljön eller leda till byggande med betydande konsekvenser.

Ansökan om undantagsbeslut ska lämnas in skriftligen men det lönar sig att kontakta planläggningen på förhand. Beslutet görs av Byggnads- och miljönämnden.

Planläggningens avgifter hittas här.

Planläggningens kansli