Förbigå menyn

Inhägnader och planteringar

En inhägnads material, höjd, form och färg ska passa in i omgivningen. Inhägnaden får inte medföra olägenhet för grannarna, trafiken, trafiksäkerheten eller för underhållet och renhållningen av gatan.
Inhägnaden ska placeras helt och hållet på den egna tomten, om inte grannarna kommer överens om att inhägnaden ska placeras på tomtgränsen. En inhägnad som ska planteras ska placeras på tomten så att dess grenverk och rötter även som fullt utvecklade hålls inom den egna tomten.

Tomternas innehavare är båda skyldiga att med hälften var delta i byggandet och underhållet av en inhägnad på tomtgränsen, om det inte finns särskild anledning att dela skyldigheten annorlunda. Om man inte kan komma överens om saken, avgörs fördelningen av byggnads- och miljönämnden.

Ett enskilt eller sjukt träd får fällas på den egna tomten utan tillstånd. För fällande av en grupp på flera träd, en trädallé eller ett enskilt träd som har särskilda värden behövs dock tillstånd. Om träd som finns på gränsen ska överenskommelse göras med grannen.

Vasa stads byggnadsordning