Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Nainen meren äärellä

Kommunalval 2021

Vasa, kommunen, staden skapar en grund för ett bra, lyckligt liv. Kommunen utgörs av oss alla och vi beslutar alla om våra ärenden. Kommunalvalet är framför allt en av de viktigaste formerna av närdemokrati. I kommunalvalet väljs representanter till kommunens organ, där man beslutar om saker som påverkar allas vår vardag. Bara genom att rösta kan du påverka.

Gör din röst hörd!

Till stadsfullmäktige i Vasa väljs 55 ledamöter vid kommunalvalet 2021. Mandatperioden för nya fullmäktige börjar 1.8.2021 och slutar 31.5.2025. Stadsfullmäktige utövar den högsta beslutanderätten i ärenden som rör staden. Genom att rösta kan du påverka till exempel de här sakerna:

  • Stadens ekonomiska fokusområden och hur skattepengarna används.
  • Genomförandet av klimatförändringsarbetet och koldioxidneutraliteten.
  • Jämställd och jämlik service samt servicens placering och omfattning.
  • Underhållet och byggandet av stadens gator, kommunteknik, parker och omgivningar.
  • Stadsbornas välmående och stödande av det.
  • Stadens attraktivitet och funktionsduglighet som mål för studier, arbete, turism eller investeringar.

Varför rösta?

Vid kommunalvalet väljs representanter till stadsfullmäktige, som väljer ledamöter till stadsstyrelsen och nämnderna. Genom att rösta kan du påverka många saker som gäller din vardag. Varje Vasabo är en påverkare, serviceanvändare, vardagsexpert. Vad är viktigt för dig?

Läs mera
piktogram

Röstningsställen och -tider

Att rösta är en grundläggande rättighet för alla myndiga medborgare. Du kan rösta antingen på den egentliga valdagen 13.6 eller på förhand 26.5 - 8.6.

Läs mera

Kandidater

De personer som är uppställda i kommunalvalet, dvs. kandidaterna finns i Justitieministeriets informations- och resultattjänst från 15.5.2021. På den här sidan sätter vi också länkar till valkompasser, som hjälper dig att hitta din kandidat.

Justitieministeriets informationstjänst
piktogram

Valresultat

Resultaten i kommunalvalet publiceras i Justitieministeriets informations- och resultattjänst. Det preliminära resultatet av valet blir klart redan på valdagskvällen. Kommunens centralvalnämnd gör en kontrollräkning av rösterna på måndagen efter valdagen och fastställer valresultatet i kommunen på onsdagen efter valdagen.

Resultattjänst

Aktuellt

20.4.2021

Kommunvalets senareläggning förlänger nuvarande stadsfullmäktiges mandatperiod

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 12.4 bl.a. senareläggandet av kommunvalet.

piktogram