Förbigå menyn
Hand i hand

Välfärdsområdesvalet 2022

Gör din röst hörd!

I välfärdsområdesvalet väljs ledamöter för välfärdsområdena. I och med social- och hälsovårdsreformen inrättas 21 välfärdsområden i landet och ansvaret för social- och hälsovården samt räddningsväsendet överförs från kommunerna till dem.

Social- och hälsovårdsservicen i Vasa övergår emellertid redan 1.1.2022 till välfärdssamkommunen. Samkommunens service och räddningsverket övergår till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023.

För Österbottens välfärdsområdes fullmäktige väljs 59 fullmäktigeledamöter samt ersättare för dessa vid välfärdsområdesvalet.

Välfärdsområdesvalets egentliga valdag är 23.1.2022 och förhandsröstningen ordnas 12-18.1.2022. Valresultatet fastställs 26.1.2022 och fullmäktigeförsamlingarna inleder sitt arbete 1.3.2022. Valets resultat publiceras på adressen https://vaalit.fi/sv/resultattjanst

I Vasa kan man förhandsrösta på 14 ställen och på den egentliga valdagen finns det 20 röstningsställen.

För förrättandet av val i Vasa stad svarar centralvalnämnden

Vem kan rösta?

Att rösta är en grundläggande rättighet för alla myndiga medborgare.

Röstberättigad vid välfärdsområdesvalet är en person som senast på valdagen fyller 18 år och som är antingen:

a) finsk medborgare eller medborgare i en annan medlemsstat i EU eller i Island eller Norge och vars hemkommun är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen.

eller

b) medborgare i en annan stat och vars hemkommun är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen och som har haft hemkommun i Finland utan avbrott i två år räknat från den 51 dagen före valdagen.

eller

c) anställd av en internationell organisation som är verksam i EU eller Finland och har varit bosatt i en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga den 51 dagen före valdagen, förutsatt att hens uppgifter på hens begäran har sparats i befolkningsdatasystemet och att hen skriftligen har meddelat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast 52 dagar före valdagen att hen vill använda sin rösträtt i välfärdsområdesvalet.

Alla röstberättigade får ett meddelande från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. De som använder Suomi.fi-tjänsten får meddelandet endast elektroniskt. I meddelandet berättas i vilken kommun du kan rösta och vilket ditt röstningsställe är på den egentliga valdagen.

Ta med ditt identitetsbevis, även körkortet duger. På polisinrättningen får du vid behov avgiftsfritt ett tillfälligt personkort för röstningen, om du inte har något annat dokument som visar din identitet. Du behöver inte ha med meddelandekortet på röstningsstället.

Mer information om rösträtt finns på www.vaalit.fi/sv

 

Kandidater

Vid välfärdsområdesval är välfärdsområdet en valkrets. Varje välfärdsområde har egna kandidater, väljarna röstar på kandidater som ställts upp i deras eget välfärdsområde och resultatet beräknas enligt välfärdsområde.

Uppgifter om kandidaterna i välfärdsområdesvalet publiceras i informations- och resultattjänsten för val den 23 december 2021. Bekanta dig också med partiernas och kandidaternas egen valreklam.

Trygg röstning

På röstningsställena iakttas de allmänna säkerhetsanvisningarna för att förhindra spridningen av coronaviruset och vid röstningen rekommenderas följande:

 • håll ett säkerhetsavstånd på 2 meter
 • använd munskydd
 • följ anvisningarna om hosthygien
 • ta med egen blyerts- eller kulspetspenna
 • använd handspriten som finns till förfogande

Gör så här om du är i karantän eller isolering eller om du har symtom i luftvägarna på valdagen 23.1.2022 

Om du på valdagen har symtom i luftvägarna eller är i frivillig eller av läkare ordinerad karantän eller isolering, rösta enligt anvisningarna som finns på röstningsställets dörr. I dessa fall ska röstningen ske utan kontakt med andra människor och du ska bära munskydd hela tiden.

Om du vet att du på valdagen kommer att vara i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, kom inte in i vallokalen, utan ring till det telefonnummer som finns på vallokalens dörr och kom överens om att rösta utanför vallokalen. Den som är i karantän eller isolering på läkarordination får inte lämna sitt hem för att ta sig till röstningsstället, om detta inte kan ske utan kontakt med andra människor. Om du har svåra symtom, ta hand om din egen och andras hälsa genom att stanna hemma.

Röstningsställen och -tider

Du kan rösta antingen på den egentliga valdagen 23.1 eller på förhand 12–18.1.

På valdagen får den röstberättigade rösta endast på det röstningsställe som har angetts i rösträttsregistret och i det meddelande som kom från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Röstningsställena är öppna kl. 9–20 på valdagen.

Läs mera: vaalit.fi/sv/rostning-pa-valdagen

 

Förhandsröstning

Förhandsröstning innebär att du kan rösta före den egentliga valdagen under den förhandsröstningsperiod som anges i vallagen.

Man behöver inte uppge någon speciell orsak för att förhandsrösta. Du kan fritt välja att förhandsrösta i stället för att rösta på valdagen. Alla röstberättigade får rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Förhandsröstningsställen i Vasa 12–18.1.2022:

Visit Vaasas info, Salutorget
12.1 – 14.1.2022 kl. 10 – 18
15.1 – 16.1.2022 kl. 10 – 15
17.1 – 18.1.2022 kl. 10 – 20

Ungdomsgården Ristikka, Fräsargatan 2
12.1 – 14.1.2022 kl. 10 – 18
15.1 – 16.1.2022 kl. 10 – 15
17.1 – 18.1.2022 kl. 10 – 20

Elisa Stadion, Strandlandsvägen 6
12.1 – 14.1.2022 kl. 10 – 18
15.1 – 16.1.2022 kl. 10 – 15
17.1 – 18.1.2022 kl. 10 – 20

Lillkyro Samserviceenhet, Lillkyrovägen 11
12.1 – 14.1.2022 kl. 10 – 18
15.1 – 16.1.2022 kl. 10 – 15
17.1 – 18.1.2022 kl. 10 – 20

Medborgarinfo, Biblioteksgatan 13
12.1 – 13.1.2022 kl. 10 – 20
14.1.2022 kl. 10 – 17
15.1.2022 kl. 10 – 15
17.1 – 18.1.2022 kl. 10 – 20

Brändö bibliotek, Beckbruksgatan 19
12.1 – 14.1.2022 kl. 10 – 19
17.1 – 18.1.2022 kl. 10 – 19

K-Citymarket Stenhaga, Kokkobergsvägen 2-6
15.1 – 16.1.2022 kl. 10 – 18

Tervajoki, Loukovägen 6
12.1 – 14.1.2022 kl. 10 – 18

Siltaranta, Älvstrandsvägen 786
17.1 – 18.1.2022 kl. 10 – 18

Kontorscontainer:
K-Market Sundom, Sundomvägen 128, 12.1. 2022 kl. 10 – 20
Prisma, Jukolavägen 1, 13.1 – 14.1.2022 kl. 10 – 20
K-Supermarket Huutoniemi, Kungsvägen 69, 15.1 – 16.1.2022 kl. 10 – 16
S-market Gerby, Västerviksvägen 2, 17.1 – 18.1.2022 kl. 10 – 20

 

De personer som är i karantän på grund av coronaviruset kan rösta utomhus under förhandsröstningen i Välfärdsområdesvalet. För detta ska man först kontakta centralvalnämndens sekreterare, tfn 040 754 8534, som bokar tid för röstningen utomhus.

Röstning på valdagen 23.1

På valdagen får den röstberättigade rösta endast på det röstningsställe som har angetts i rösträttsregistret och i det meddelande som kom från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Röstningsställena är öppna kl. 9–20 på valdagen.

 1. Österbottens museum Österbottens museum, Skolhusgatan
 2. Stadshuset Konsthallen, Senatsgatan
 3. Vaasa-opisto, Medborgarinstitut Alma, Rådhusgatan 31
 4. Vöråstan Onkilahden yhtenäiskoulu, Berggatan 11
 5. Sandviken Hietalahden koulu, Travgatan 9
 6. Brändö VAMK/Novia ALERE, Wolffskavägen 31
 7. Vikinga Vikinga skola, Idrottsgatan 10
 8. Storviken Isolahden koulu, Bollgatan 17
 9. Nya Gerby Länsimetsän koulu, Västerskogsvägen 10
 10. Gerby-Västervik Gerby skola, Västerviksvägen 27
 11. Hemstrand Borgaregatans skola, Borgaregatan 13-15
 12. Vapenbrödrabyn – Orrnäs Purolan päiväkoti, Nöjesvägen 2
 13. Roparnäs – Melmo Huutoniemen koulu, Mannerheimsvägen 41
 14. Korsnäståget – Kapellbacken Nummen koulu, Jaktstigen 4
 15. Aspnäs – Gamla Vasa Variskan koulu, Gamla Vasa gatan 20
 16. Sunnanvik Suvilahden koulu, Teirgatan 2
 17. Sundom Sundom skola, Sundomvägen 13
 18. Tervajoki (byarna: Kuuttila, Tervajoki, Hiiripelto, Kalsila och Rekilä) Tervajoen koulu, Malamontie 2
 19. Kirkonkylä (byarna: Kirkonkylä, Tapoila, Mullola, Saarenpää, Ojaniemi, Haaro, Hyyriä, Selkämäki och Perkiö) Savilahden yhtenäiskoulu, Savilahtivägen 1-5
 20. Merikart (byarna: Merikaarto, Miekka, Järvenkylä, Torkkola och Saarensivu) Merikaarron koulu, Merikartvägen 774

Gör så här om du är i karantän eller isolering eller om du har symtom i luftvägarna på valdagen 23.1.2022 

Om du på valdagen har symtom i luftvägarna eller är i frivillig eller av läkare ordinerad karantän eller isolering, rösta enligt anvisningarna som finns på röstningsställets dör. I dessa fall ska röstningen ske utan kontakt med andra människor och du ska bära munskydd hela tiden.

Om du vet att du på valdagen kommer att vara i karantän eller isolering som ordinerats av en läkare, kom inte in i vallokalen, utan ring till telefonnummer som finns på vallokalens dör och kom överens om att rösta utanför vallokalen. Den som är i karantän eller isolering på läkarordination får inte lämna sitt hem för att ta sig till röstningsstället, om detta inte kan ske utan kontakt med andra människor. Om du har svåra symtom, ta hand om din egen och andras hälsa genom att stanna hemma.


Röstning på anstalt

Anstaltsröstning genomförs för boende på anstalter på följande ställen med beaktande av coronasituationen:

Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4
Roparnäs sjukhus psykiatriska avdelningar, Seriegatan 2
Carl & Carolina, Fredsgatan 11
Folkhälsanhuset, Rådhusgatan 23
Fylgiahemmet, Skolhusgatan 34
Hemgården, Storsvedsvägen 8, Sundom
Brändö Pärla, Kaptensgatan 32
Vasa stadsjukhus avdelningar 5-7 och 9, Dammbrunnsvägen 9
Krannila, Sjukhemsgatan 7
Invalidförbundets boendeservice i Vasa, Hantverkaregatan 10-14
Bruksgården, Brändövägen 39
Vårdhemmet Gustav, Gillmossvägen 1
Mainiokoti Isolahti, Villavägen 2
Hemstrand, Andvägen 12
Vårdhemmet Hopearanta, Smörblommegränden 4
Valbestyrelse 3 Gamla Vasa sjukhus, Rullstensvägen 1
Vasa länsfängelse, Strandgatan
Berghemmet, Berggatan 2-4
Himalaja servicehus, Himalajagatan 1
Attendo Milka vårdhem, Smedsbyvägen 13-15
Servicehemmet Kaarlentupa, Effektgatan 10
Fyrrykartano, Lillkyrovägen 51

Vid servicecentren har även servicehusens invånare möjlighet att rösta.

 

Hemmaröstning

Hemmaröstning beställs i förväg senast 11.1 före kl. 16 på adressen kotiaanestys@vaasa.fi.