Förbigå menyn
Nostalgia-musikaali

Kulturellt ungdomsarbete

Det kulturella ungdomsarbetet bidrar med meningsfullhet i livet samt möjligheter att uttrycka sig själv, utöva aktiviteter och forma sin egen identitet.

Utgångspunkten för det kulturella ungdomsarbetet är att genom gemensam verksamhet förbättra vi-andan och växelverkan bland ungdomarna och sålunda att ungdomarna ska lära sig värdet av social gemenskap.

I Vasa ingår i det kulturella ungdomsarbetet olika slag av verksamhet och evenemang: band- och musikverksamhet, spelningar, läger, utflykter, teater, konst och skejting.

 

Ungdomsservicens evenemang och fritidsverksamhet

Ytterligare upplysningar om fritidsverksamhet i Vasa finns på adressen http://www.vaasa.fi/sv/motionsgrupper-for-unga eller ungdomarnas informations- och rådgivningstjänst Reimaris nätsidor. Följ med ungdomsservicens annonsering om evenemangsverksamheten på Facebook och Instagram

Påverka evenemangsutbudet

Saknar Vasa något evenemang? Har du en jättebra idé eller vision om ett evenemang eller vill du att en viss artist ska komma och uppträda till Vasa? Vad skulle du själv vilja utöva, uppleva eller ordna själv? Du har möjlighet att påverka! Föreslå ett evenemang eller berätta ditt önskemål för ungdomsservicens evenemangsproduktion.

Ansök om understöd för verksamhet på eget initiativ

Understöd som beviljas av ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige beviljar understöd för ungdomarnas verksamhet på eget initiativ. Det kan vara handla om ett projekt, ett arrangemang (till exempel en temadag) eller ett evenemang. Understöd kan också sökas för att möjliggöra hobbyverksamhet i mindre grupper eller som delfinansiering för ett större projekt. Mera information om understödet som ungdomsfullmäktige beviljar och om sökandet av understöd.

Ungdomsservicens prövningsbaserade understöd

Hos ungdomsservicen kan ett prövningsbaserat mindre understöd sökas för verksamhet som ungdomar i Vasa tar initiativ till. Fritt formulerade ansökningar kan sändas per e-post till adressen tuula.ahonpaa@vaasa.fi.

I ansökan ska nämnas:

  • Hurdan verksamhet man tänker ordna och när
  • Hur många deltagarna är och deras ålder
  • Uppskattning av verksamhetens totala kostnader
  • Sökandens kontaktinformation

Understödet beviljas på basis av ansökan och storleken på ett enskilt understöd har i allmänhet varit ca 100 €-200 €. Ytterligare information ger chefen för ungdomsverksamheten Tuula Ahonpää, tfn  040 520 7112

Ungdomsunderstöd till föreningar och sammanslutningar

Utbildningsnämnden beviljar ett ungdomsunderstöd främst till sökande från Vasa (föreningar, sammanslutningar) för verksamhet som sker på Vasas område. Mera information om ungdomsunderstödet och ansökan om understöd.

Medverka i redaktionen för ungdomarnas nättidning

Youngvaasa är Vasaungdomarnas egen nättidning, som görs av ungdomar för ungdomar. Till verksamheten välkomnas alla 13-29-åriga ungdomar som bor i området och som är intresserade av att skriva, fotografera, videofilma, teckna eller någonting annat som kan publiceras på nättidningens sidor. Mera info om Youngvaasa-nättidningen finns på ungdomarnas informations- och rådgivningsservice Reimaris nätsidor.

Försäkringsinformation

Vasa stad har en frivillig gruppolycksfallsförsäkring som täcker de omedelbara kostnaderna upp till 5 000 euro för behandling av olyckor som skett på läger, vid klubbar och utflykter.

Försäkringen omfattar direkt vård inom offentlig och privat hälso- och sjukvård. Vårdnadshavarna kan, om de så önskar, även teckna en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kulturellt ungdomssekreterare

Ungdomsservice på sociala medier