Förbigå menyn
Lapset tanssivat

Barndans

Dansglädje och upplevelser! Vi erbjuder undervisning i barndans för 5–7-åringar i Vasa och Laihela.

Med dansens hjälp bekantar sig barnet med kroppens uttrycksmöjligheter och att naturligt vara framme och uppträda. Barndansen skapar en grund för senare dansstudier.

Grupperna bildas enligt barnens födelseår: 5-åringar, 6-åringar och 7-åringar.

Anmälan och ansökningstider

Anmälningstiden är i första hand i april. Om det finns plats i grupperna, kan nya elever antas även under läsåret. Anmälan sker i Kuula-opistos Wilma. Elevplatserna fylls i anmälningsordning.

I slutet av våren skickar vi separata anvisningar om fortsättningsanmälan till dem som redan är våra danselever.

Vi skickar information till eleverna i maj-juni om undervisningsstarten inkommande höst, tidpunkten för danslektionen och läraren. Dansläraren kontaktar dem som har anmält sig under sommaren då höstterminen börjar. De som har anmält sig under läsåret kan direkt fråga gruppens lärare om elevplatssituationen.

Undervisningens mål och innehåll

Barndans 5–6-åringar

 • dansglädjen väcks och upprätthålls och barnets kreativitet stöds
 • en positiv självbild och utvecklandet av självförtroendet stöds
 • utvecklandet av barnets kroppskännedom och kroppsliga uttryck stöds
 • barnet ges övning i att fungera i grupp
 • barnet ges övning i inlärningsberedskap och grundfärdigheter i dans.

Barndans 7-åringar

De centrala målen i undervisningen är de samma som för de yngre åldersgrupperna inom barndans. Därtill erbjuder studierna barnet möjligheter att bekanta sig med grundelementen inom klassisk balett och ger färdigheter att påbörja grundstudier i dans i balettstarten.

Kuula-institutets lärare inom barndans är yrkesmänniskor som fått pedagogisk utbildning inom sin yrkesbransch.

Undervisningstider

Grupperna tränar en gång i veckan och läsåret omfattar 35 undervisningsgånger. Längden på danslektionerna är 45–60 minuter. Undervisningen ordnas vardagskvällar efter kl. 16.

Lektionernas tider läsåret 2023–2024:

Verksamhetsenheten i Vasa – Kuula-institutets danssalar, Skeppsgatan 16

 • 5-åringar (år 2018 födda): onsdag kl. 16.15–17.00
 • 6-åringar (år 2017 födda): onsdag kl. 17.00–17.45
 • 7-åringar (år 2016 födda): torsdag kl. 16.15–17.15


Verksamhetsenheten i Laihela
– gymnastiksalen i Hulmin koulu

 • 5–6-åringar (år 2017 och 2018 födda): torsdag 16.45–17.30
 • 7-åringar (år 2016 födda): torsdag kl. 17.30–18.30

Ändringar är möjliga.

Dans- och musiklekskola - TaMu

Dans- och musiklekskola (TaMu) är en av de nyaste verksamheterna vid Kuula-institutet. Den riktar sig till barn i 5–6 års ålder. I TaMu kombineras två konstformer och barnen får upplevelser och erfarenheter av att både dansa och musicera.

Undervisningen sker som gruppundervisning 30/30 minuter per vecka: 30 minuter dans och 30 minuter musiklekskola.

TaMu grundar sig på en egen läroplan och förverkligas som ett samarbete mellan Kuula-institutets dans- och musikpedagoger.

Dans

 • i undervisningen följer man målsättningar för barndans
 • barnet bekantar sig med olika uttrycksmöjligheter genom dans

Musiklekskola

 • sjunger
 • spelar rytm- och melodi-instrument
 • huvudinstrument är trummor och boomshakers (5-åringar), kantele och ukulele  (6-åringar).


Undervisningen under läsåret 2023-2024 riktar sig till barn som är födda under åren  2018 och 2017.

Elevplatserna fylls i anmälningsordning.

Anmälan sker i Kuula-opistos Wilma.

 

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Lärarna: