Förbigå menyn

Slätten klingar-pianoevenemanget

Pianoevenemanget Slätten klingar lockar tiotals unga pianister till Vasa 8–10.4 för att visa sina färdigheter. Under veckoslutet ordnas totalt 12 konserter, som alla har fritt inträde.

Slätten klingar-pianoevenemanget ordnas på Kuula-institutet.

Tio läroinrättningar från Österbotten och Sydösterbotten deltar. Evenemanget har tre serier: konsert-, pianokammarmusik och tävlingsserie. Deltagarna i har delats in i sammanlagt 12 olika konserter, som alla framförs under veckoslutets lopp. Veckoslutet blir således en sann fest i musikens tecken!

Samtliga deltaragre får feedback av vår jury, som består internationellt meriterade pianopedagoger.

Bild: Anni Santanen, TaiKon

Nytt koncept

Välkommen till Slätten klingar-pianoevenemanget!

I planeringen av det konstnärliga och pedagogiska innehållet har vi för att uppmärksamma jubileumsåret (20 år sedan evenemanget ordnades första gången) göra vissa ändringar i det koncept som hittills hållits nästan oändrat. Den viktigaste målsättningen är en låg tröskel att delta och att betona det  konstnärliga utbudet snarare än tävlingsaspekten. Därtill vill vi nå ut till nya elevgrupper. På denna grund har vi skapat tre serier: en konsertserie, en pianokammarmusikserie och en tävlingsserie. I konsert- och pianokammarmusikserierna delas framförandena in i konsertaktiga helheter i stället för individuella tävlingsprestationer, medan den tidsmässigt avskilda tävlingsserien påminner om tidigare Slätten klingar-pianotävlingar. 

Samtliga serier saknar åldersgränser, men vi har beaktat deltagarnas ålder då vi ställt upp repertoarkraven. Tävlingsseriens repertoarkrav är längst och mest krävande och innehåller också ett obligatoriskt framförande av antingen en komposition av Toivo kuula eller ett beställningsverk. I de andra serierna rekommenderar vi att deltagarna framför verk ur dessa kategorier ifall det finns kapacitet och intresse för detta. 

Juryn består av högt värderade finländska pianopedagoger, och alla deltagare får feedback för sin prestation antingen på finska, svenska eller engelska. Juryn bestämmer också över de priser och utmärkelser som delas ut och delar också ut ett diplom åt alla deltagare. 

En väsentlig del av evenemanget utgörs av pianokonstnär Risto-Matti Marins föreläsningskonsert “På resa med en virtuos – Franz Liszts pianomusik”. Denna konsert ordnas direkt efter att konsert- och pianokammarimusikseriernas diplom och eventuella andra utmärkelser delats ut. Således önskar vi att alla deltagare också stannar för att lyssna på konserten. 

  

Tidtabell

Evenemanget ordnas 8-10.4.2022 på Kuula-institutet vid adressen Skeppsgatan 16, Vasa.

Tidtabellen ser ut enligt följande:

Fre 8.4. 

 • Öppningsceremoni kl 15 i Toivo Kuula-salen (detta tillfälle streamas också)

          Konsert- och kammarmusikseriens konserter

 • 15.30 Konsert I
 • 16.30 Konsert II
 • 18.00 Konsert III
 • 19.00 Konsert IV

Lö 9.4.

 • 9.30   Konsert V
 • 10.30 Konsert VI

      Tävlingsserie:

 • 13.30 Konsert 1
 • 14.30 Konsert 2
 • 16.00 Konsert 3
 • 18.00 Utdelning av diplom och utmärkelser för konsert- och kammarmusikserien
 • 19.00 Föreläsningskonsert kl 19 Risto-Matti Marin “På resa med en virtuos – Franz Liszts pianomusik”

Sö 10.4. 

     Tävlingsserie

 • 9.00   Konsert 4
 • 10.30 Konsert 5
 • 13.00 Konsert 6
 • 15.30 Prisutdelning efter att alla spelat

 

Jury

Juryn ger muntlig feedback åt varje deltagare och beslutar därtill om de pengapris och utmärkelser som delas ut i tävlingsserien.
 
Juryns medlemmar är
• Katarina Nummi-Kuisma
• Erik T. Tawaststjerna
• Niklas Pokki

Serierna

Evenemanget har tre serier:

• Konsertserie
• Tävlingsserie
• Pianokammarmusikserie

Konsertseriens repertoar 

Vi vill inte begränsa den repertoar som framförs, utan deltagaren kan fritt sammanställa ett program som hen bedömer vara konstnärligt fungerande. Programmens rekommenderade längd varierar dock på basis av elevernas ålder. Vi vill speciellt lyfta fram Toivo Kuulas musik, och har därför skrivit några arrangemang av hans verk för deltagarnas användning.

• 11-åringar och yngre: ca 5 min

• 12-14-åringar: ca 5-10 min

• 15-åringar och äldre: ca 10-15 min

Tävlingsseriens repertoar

• programmets sammanlagda längd ca. 15-25 min
• programmet ska innehålla ett stycke i snabbt tempo, t.ex. en etyd
• programmet ska innehålla ett av följande:
• Komposition av Toivo Kuula
• Komposition som beställts för detta evenemang
• repertoar enligt eget val

Pianokammarmusikseriens repertoar

Ensemblens sammansättning är valfri, men den ska innehålla piano. Repertoaren är valfri. Vi vill speciellt lyfta fram Toivo Kuulas musik och har därför skrivit några arrangemang av hans verk som ställs till deltagarnas förfogande. Likaså kommer vi vid behov att hjälpa potentiella deltagare med att hitta lämplig repertoar. Programmets maximilängd är 10 min.

Beställningsverken

Vi har beställt ny pianomusik av tre tonsättare:

• Maiju Roine
• Petri Judin
• Christoffer Pörn

Beställningsverken för Slätten klingar 2022

Arrangemang av Toivo Kuulas musik

Vi önskar att Toivo Kuulas musik vore framme möjligast mycket i evenemanget. Från länkarna nedan kan Kuulas pianomusik och pianokammarmusik laddas: 

Toivo Kuulan pianotuotanto 

Toivo Kuulan pianokamarimusiikkituotantoa 

Toivo Kuulan pianokamarimusiikkituotantoa, tapahtumaa varten tehdyt sovitukset 

 

Feedback och priser

Juryn ger muntlig feedback åt alla deltagare och bestämmer därtill enligt sitt eget omdöme om de pengapris och utmärkelser som delas ut. Utmärkelser för fina framföranden av Toivo Kuulas musik samt beställningsverken delas ut, också för deltagare utanför tävlingsserien.

Varje deltagare får ett diplom. Konsert- och tävlingsseriens diplom delas ut på lördag kväll efter att dessa serier genomförts. Tävlingsseriens diplom delas ut på söndag i samband med prisutdelning. Feedback fås på finska, svenska eller engelska enligt deltagarens önskemål. Konsert- och tävlingsseriens feedback fås direkt efter den konsert där deltagaren uppträtt. I tävlingsserien ges feedback först vid slutet av tävlingen. Skriftlig feedback skickas åt deltagarna efter evenemanget.

Dokumentering

Alla evenemangets framföranden bandas in på video för deltagarnas eget bruk. Videofilerna skickas till den epostadress som angivits i anmälningsformuläret. 

Avgifter

Konsert- och tävlingsserie 75 €

Pianokammarmusikserie 75 € per grupp

Avgifterna debiteras i efterhand. Fakturan sänds till den person som angivits som betalare i anämlningsformuläret

Resultat

Konsert- och kammarmusikserie 

Alla deltagare har fått ett diplom. 

Utöver detta beslöt juryn att dela ut följande stipendier och utmärkelser (presentkort till F-musiikki): 

 

Vidar Smeds Andras Schiff-priset för de subtila nyansernas mästare 

Ilari Peltoniemi Claudio Arrau-priset för starka tolkningar, för en fin tolkning av Toivo Kuulas verk Lampaanpolska 

Leevi Keinänen Krystian Zimerman-priset för genomtänkta och stiliga tolkningar 

Noa Eriksson Arturo Benedetti Michelangeli-priset för noggranna och precisa tolkningar 

Jona Byggmästar Emil Gilels-priset för en gyllene melodiklang 

Miko Viitala Friedrich Gulda-priset för utmärkt fingerarbete och analytiska tolkningar  

Juulia Järvenpää, Karoliina Krook, Aada Laajalahti För en fin tolkning av Toivo Kuulas verk Lied 

Luukas Pörtfors György Cziffra-priset för en oefterhärmlig virtuos 

Veikka Pehkonen Evgeni Kissin-priset till pianots underbarn 

Yoo Tebom Radu Lupu-priset för en djuplodande pianopoesi 

Miska Ranta Maurizio Pollini-priset för ypperlig precision och specialomnämnande för et fint framförande av Maiju Roines beställningsverket Elokuu 

Netanel Hong, Tiuku Hurtig, Wilma Saar För fint framförande av Toivo Kuulas verk Kansanlaulu II 

Siiri Lahdensuo Alicia de Larrocha-priset för pianots eldsjäl 

Anni Tuominiemi Hélène Grimaud-priset för stiliga, precisa och nyansrika tolkningar 

Aapo Luoma Sviatoslav Richter-priset för starka och visionsrika tolkningar 

Hyyppä Alisa, Boutov Emma För fina framföranden av Toivo Kuulas verk Aamulaulu och Kesäyö kirkkomaalla 

Pikka Puolitaival Myra Hess-priset för en visionär pianokonstnär 

 

Tävlingsserie 

Första pris Juho Vuorio och Sini Rajalehto 300€ x 2
Andra pris Ekaterina Bolotova och Viljo Harju 200€ x 2
Tredje pris Juulia Järvenpää 100€ 

Specialpris för ett fint framförande av ett verk av Toivo Kuula:
Viljo Harju 100€ 

Specialpris för ett fint framförande av beställningsverk:
Netanel Hong 100€ 

Musikfestspelen Korsholms pris:
Uppträdande på Musikfestspelens konsert 29.7.2022 

Juho Vuorio
Sini Rajalehto
Ekaterina Bolotova
Viljo Harju
Juulia Järvenpää 

CD-stipendium
Juho Vuorio
Sini Rajalehto
Ekaterina Bolotova 

 

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt