Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Allmän info

I Vasa ges undervisning enligt den allmänna läroplanen i hantverk, mediakonst, cirkus och teaterkonst. I bildkonst, dans och musik (Kuula-institutet) ges undervisning enligt den fördjupade läroplanen. Undervisningsgrupperna samlas under eftermiddagarna och kvällarna 1 gång per vecka (1-3 gånger per vecka på dans). Du kan se veckoschema under respektive konstform från och med augusti.
För anmälningen till musik, barndans och klassisk balett se Kuula-institutet.

Anmälan för läsåret 2019-2020

Den huvudsakliga anmälningen till grundläggande konstundervisnings grupper som startar på hösten sker mellan 1.5 och 18.8. Anmälan via denna länk (grupper och ämnen finns listade)

De elever som varit med i TaiKons versamhet läsåret 2019-2020 har förtur till grupperna, förutsatt att anmälning sker före 1.6.2019. Efter detta fylls grupperna med nya elever som anmält sig. Grupperna fylls i anmälningsordning. De som anmält sig tillkännages den slutgiltiga gruppindelningen och schemat senast i början av augusti per e-post.

Ni har möjlighet att få syskonrabatt, ifall det barn ni anmält har syskon i TaiKons andra grupper. Då ska ni inte betala kursavgiften i anmälningsskedet. Vasa stads instituts administration skickar fakturan skillt, där syskonrabatten är medräknad.

Det går endast att betala höstterminens avgift i anmälningsskedet. Fakturan för vårterminen skickas per post i ferbruari/mars.

Om det finns plats i gruppen är det även möjligt att påbörja undervisningen mitt i läsåret.

Du anmäla med två olika sätt:

A) Via nättet. Länkarna finns under respektive konstform.

B) Genom att besöka TaiKons kansli i Kasern 11 på adressen Östra Kaserntorget 7-9.

Om den erhållna elevplatsen, tidpunkten när studierna börjar och elevens grupp meddelas per e-post senast i augusti.

Observera att anmälan till musik, barndans och klassisk balett är via Kuula Institutets sidor.

 

Vårterminen

Ifall du har varit elev under hösten behöver du inte anmäla dig på nytt till vårterminen – undervisningen fortsätter automatiskt, om elevplatsen inte annuleras.
Vi uppdaterar slutliga schemat på våra hemsidor före undervisningen börjar.

Priser

Terminsavgiften 2019-2020 betalas per termin. Uppgifterna finns under varje enskild kurs
Vi förbehåller oss rätten till eventuella kursprisjusteringar.

Läsåret startar i huvudsak i augusti och avslutas i april-maj beroende på undervisningsämne.

Terminsavgiften betalas en gång per termin (oktober/ februari). Fakturan skickas till den adress som meddelats på anmälningsblanketten.

Materialkostnaderna är inkluderade i terminsavgifterna.

 

Om ditt barn vill avsluta studierna

Om eleven avbryter studierna ska man omedelbart meddela detta per e-post till ledande lärare i grundläggande konstundervisning eller taikon@edu.vaasa.fi.

Som avslutningsdatum räknas den dag anmälan har kommit till kansliet.

Om eleven avbryter studierna 3-6 veckor från terminens början faktureras halva terminsavgiften. Om studierna avbryts senare, faktureras hela terminsavgiften.

Rabatter

Syskonrabatt
Om två eller flera barn av samma familj deltar i grundläggande konstundervisning (gäller ej elever som studerar på Kuula-institutet) ges syskonrabatt: 10 % för det andra barnet, 20 % för det tredje barnet o.s.v.

Rabatter för arbetssökanden
Barn till vårdnadshavare som är skrivna i Vasa och har FPA:s beslut om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd har rätt till helt avgiftsfri grundläggande konstundervisning. Ansökan om avgiftsbefrielse görs med blanketten nedan. Redan fakturerade kursavgifter krediteras inte.

Hakemus_ peruspäivärahalla TaiKon 2019

Lov

Vi följer samma lov som skolorna:

14 – 18.10.2019 Höstlov
6.12.2019 Självständighetsdagen
21.12.2019 – 6.1.2020 Jullov
24.2. – 28.2.2020 Sportlov
10. – 13.4.2020 Påsk
30.4 – 1.5.2020 Valborg
21.5.2020 Kristi Himmelsfärdsdagen

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

    Öppna kartan

Sonja Backlund, Planeringsansvarig lärare inom visuella ämnen Tfn. +358(0)40 7445582, sonja.backlund@edu.vaasa.fi