Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Allmän info

I Vasa ges undervisning enligt den allmänna läroplanen i slöjd, mediakonst, cirkus och teaterkonst. I bildkonst, dans och musik (Kuula-institutet) ges undervisning enligt den fördjupade läroplanen. Undervisningsgrupperna samlas under eftermiddagarna och kvällarna 1 gång per vecka (1-3 gånger per vecka på dans). Du kan se veckoschema under respektive konstform från och med augusti.
För anmälningen till musik, barndans och klassisk balett se Kuula-institutet.

Anmälning

Den huvudsakliga anmälningen till grundläggande konstundervisnings grupper som startar på hösten sker mellan 1.5. och 22.8. Grupperna fylls i anmälningsordning. Om det finns plats i gruppen är det även möjligt att påbörja undervisningen mitt i läsåret.

Du kan anmäla med två olika sätt:

A) Via nättet.

 • Anmälan via denna länk (grupper och ämnen finns listade)
 • Länkarna finns under respektive konstform.

B) Genom att besöka TaiKons kansli i Kasern 11 på adressen Östra Kaserntorget 7-9. (på vardagar kl. 9-17)

 

De som anmält sig tillkännages den slutgiltiga gruppindelningen och schemat senast i början av augusti per e-post. Om den erhållna elevplatsen, tidpunkten när studierna börjar och elevens grupp meddelas per e-post senast i augusti.

 • Ni har möjlighet att få syskonrabatt, ifall det barn ni anmält har syskon i TaiKons andra grupper. Då ska ni inte betala kursavgiften i anmälningsskedet. Vasa stads instituts administration skickar fakturan skillt, där syskonrabatten är medräknad.
 • Det går endast att betala höstterminens avgift i anmälningsskedet. Fakturan för vårterminen skickas per post i ferbruari/mars.
 • Observera att anmälan till musik, barndans och klassisk balett är via Kuula Institutets sidor.

 

Vårterminen

 • Ifall du har varit elev under hösten behöver du inte anmäla dig på nytt till vårterminen – undervisningen fortsätter automatiskt, om elevplatsen inte annuleras. Förutom korta förberedande mix-kurser och tillämpade kurser.
 • Vi uppdaterar slutliga schemat på våra hemsidor före undervisningen börjar.

Priser

 • Terminsavgiften 2021-2022 betalas per termin. Uppgifterna finns under varje enskild kurs
  Vi förbehåller oss rätten till eventuella kursprisjusteringar.
 • Läsåret startar i huvudsak i augusti och avslutas i april-maj beroende på undervisningsämne.
 • Terminsavgiften betalas en gång per termin (oktober och februari). Fakturan skickas till den adress som meddelats på anmälningsblanketten.
 • Materialkostnaderna är inkluderade i terminsavgifterna.

 

Om ditt barn vill avsluta studierna

 • Om eleven avbryter studierna ska man omedelbart meddela detta per e-post till ledande lärare i grundläggande konstundervisning eller taikon@edu.vaasa.fi.
 • Som avslutningsdatum räknas den dag anmälan har kommit till kansliet.
 • Om eleven avbryter studierna 3-6 veckor från terminens början faktureras halva terminsavgiften. Om studierna avbryts senare, faktureras hela terminsavgiften.

Rabatter

 • Syskonrabatt: Om två eller flera barn av samma familj deltar i grundläggande konstundervisning (gäller ej elever som studerar på Kuula-institutet) ges syskonrabatt: 10 % för det andra barnet, 20 % för det tredje barnet o.s.v.
 • Rabatter för arbetssökanden: Barn till vårdnadshavare som är skrivna i Vasa och har FPA:s beslut om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd har rätt till helt avgiftsfri grundläggande konstundervisning. Ansökan om avgiftsbefrielse görs med blanketten: Hakemus_ peruspäivärahalla TaiKon. Redan fakturerade kursavgifter krediteras inte.

 

Presentkort

Ett presentkort till TaiKon ger barn och unga nya upplevelser som de har glädje av under en lång tid.

Du kan beställa tryckta presentkort med valbar summa, minimum 21€. Mottagaren av presentkortet kan betala valbar kurs helt eller delvis med presentkortet.

Presentkortet beställs digitalt via TaiKons anmälningssidor: https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=14934

Presentkortet och fakturan på presentkortets totala summa skickas till beställaren, på den adress som angetts i anmälningsskedet. Presentkortet kan inte betalas via nätbanken genom att presentkortets värde är valbart.

Läsår och lov

 • 23.8.2021 läsåret börjar
 • 18. – 22.10.2021 Höstlov
 • 6.12.2021 Självständighetsdagen
 • 20.12.2021 – 6.1.2022 Jul lov
 • 10.1.2022 vårterminen börjar
 • 28.2 – 4.3.2022 Sportlov
 •  15.- 18.4.2022 Påsk
 • 1.5.2022 Valborg
 • 26.5.2022 Kristi himmelsfärdsdagen

Om försäkringar

Vasa stad har tagit en frivillig gruppolycksfallsförsäkring, som täcker direkta vårdkostnader upp till 10 000 euro för olyckor som skett på grundläggande konstundervisningens lektioner, läger och utflykter.

Försäkringen gäller omedelbar vård som getts inom den offentliga eller privata sjukvården. Om så önskas kan vårdnadshavarna dessutom ta en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring. Om eleven t.ex. halkar, faller och skadar sig på TaiKons gård, gäller fastighetsförvaltarens ansvarsförsäkring, i detta fall Vasa stads.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

 • TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

  Öppna kartan