Förbigå menyn
TaiKon

Eftermiddagsundervisning

2011 -2012 födda

TaiKon ordnar eftermiddagsundervisning i en del skolor i Vasa.

Utgående från elevens egen fantasi och kreativitet bekantar vi oss med grundteknikerna inom bildkonst. Eleven lär sig att hantera material och redskap och att diskutera kring egna och andras verk och att förstå att konst är ett språk med många uttryck.

Bildkonst Vikinga (svenskspråkig grupp)

90 min. / vecka (13 veckor på hösten och 13 veckor på våren). Undervisningen är i Vikinga skola under eftermiddagen.

2010 födda som deltagit i gruppen i Vikinga hänvisas till Taikons Bildkonst / Kuvataide 2 alternativt Slöjd/Käsityö 2-grupperna på Kasernområdet.

Lärare: Sonja Backlund

Undervisningsställe: Vikinga skola, Idrottsgatan 10, 65200 Vasa
Dag och klocktid: Onsdag: 14.15-15.45

Hösttermin: 28.8.2019 – 27.11.2019 (26 lektioner)
Vårtermin: 15.1.2020 – 15.4.2020 (26 lektioner)

Kursavgift: 86,00 € / termin

Kuvataide Länsimetsä (finskspråkig grupp)

90 min. / viikko (13 viikkoa syksyllä ja 13 viikkoa keväällä) / Länsimetsän koululla kokoontuva ryhmä, tunti ajoittuu iltapäivään.

2010 syntyneet ohjataan jatkamaan TaiKonin Kuvataide 2 ryhmään, jotka kokoontuvat Kasarmialueella.

Opettaja: Alli Alho

Opetuspaikka: Länsimetsän koulu, Gerby, Länsimetsäntie 10, 65280 Vaasa
Päivä ja kello: Ti: 14.00-15.30

Syyslukukausi: 27.8.2019 – 26.11.2019 (26 oppituntia)
Kevätlukukausi: 14.1.2020 – 14.4.2020 (26 oppituntia)

Kurssimaksu: 86,00 € / termin

Kontaktuppgifter

Ta kontakt