Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogram

Cirkus 4

2005-2007 födda

Eleven
– har fått fördjupade kunskaper inom de valda cirkusteknikerna-
– har fördjupat sina motoriska kunskaper
– kan sätta upp mål för det egna arbetet och har verktyg för att nå dem
– har fått uppmuntran att reflektera och diskutera över sitt eget och andras arbete med användning av de
begrepp som används inom cirkuskonsten
– har lärt sig verksamhets- och säkerhetspraxis som är viktiga inom cirkusen
– känner till olika cirkus former
– har fått mångsidiga erfarenheter av planeringen och förverkligande av en föreställning

Cirkus 4 (tvåspråkig grupp)

90 min. / vecka (15 veckor på hösten och 15 veckor på våren).

Lärare: Florentin Tzvetkov

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 1/Teatteri

Dag och klocktid: tors.: 18.30 – 20.00

Hösttermin: 27.8.2020 – 10.12.2020
Vårtermin: 1.1.2021 – 29.4.2021

Kursavgift: 98,00 € /termin

Ta kontakt