Förbigå menyn
TaiKon

Nutidsdans 2

2010-2011 födda

Studiehelhet 2

Mål: Eleven
– upplever dansens glädje som individ och tillsammans med andra
– kan fungera i grupp och tillägna sig olika arbetssätt som tillämpas på danslektionerna
– får färdigheter att utveckla individuell kreativitet i dansen
– förstår koncentrationens betydelse vid utvecklandet av de egna dansfärdigheterna
– övar grunderna i nutidsdans, utvecklar de motoriska färdigheterna och uttrycksmässiga kvaliteter
– utvecklar sina färdigheter att uppträda i olika föreställningar och miljöer

Nutidsdans 2 / Nykytanssi 2 (tvåspråkig grupp)

60 min. / vecka (17 veckor på hösten och 17 veckor på våren).

Lärare: Sjöblom Viivi

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Teatteri, Blackbox

Dag och klocktid: mån.: 16.30 – 17.45

Hösttermin: 19.8.2019 – 9.12.2019 (26.67 lektioner)
Vårtermin: 13.1.2020 – 11.5.2020 (26.67 lektioner)

Kursavgift: 88,00 €/ termin