Förbigå menyn
TaiKon

Nutidsdans 3 / Nykytanssi 3

2009-2010 födda

Studiehelhet 3

Mål:  Eleven

 • respekterar sitt eget och andras kroppsliga uttryck
 • lär sig att på eget initiativ ge rum åt andra samt att anpassa sin egen rörelse till rummet och andras rörelse
 • tillägnar sig kunskaper och färdigheter att främja sitt kroppsliga välbefinnande samt till stöd för tillämpande av hälsosamma levnadsvanor
 • förstår betydelsen av långsiktigt arbete i utvecklingen av sina färdigheter i dans
 • lär sig att ta emot och ge konstruktiv respons
 • får erfarenhet av olika möjligheter till kroppsanvändning och uttryck samt om utnyttjandet av musik i olika dansstilar
 • utvecklar sina färdigheter som hör till rörelse- och dansimprovisation samt kan utnyttja sin fantasi och kreativitet i dansen
 • skapar egna småskaliga koreografier

Nykytanssi 3 / Nutidsdans 3 (tvåspråkig grupp)

60 min. och 75 min. / vecka.

Den som är född 2010 kan också välja nutidsdans 2, som har lektion 1 ggr / vecka.

​Som huvudlärare fungerar Mia Wiik, som andra lärare Viivi Sjöblom.

Den ena veckotimmen är tillsammans med den egna gruppen, den andra tillsammans med nutidsdans 4-gruppen. Om någon i gruppen önskar dansa flera gånger i veckan är det möjligt att tidvis gå på nutidsdans 4-gruppens lektioner. Vi ordnar även valbara kurser i olika dansformer under året.

Lärare: Wiik Mia, Sjöblom Viivi

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Teatteri, Blackbox

Dag och klocktid: tis.: 17.45 – 19.00 ons.: 17.00 – 18.30

Hösttermin: 20.8.2019 – 13.12.2019 (58.67 lektioner)
Vårtermin: 7.1.2020 – 8.5.2020

Kursavgift: 124,00 € / termin

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

 • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

  Öppna kartan