Förbigå menyn

Information om coronaviruset

TaiKon, opettajat

Lärare

Lärarna inom grundlläggande konstundervisning är alla professionella inom den egna konstgrenen.
E-post adressen för lärarna är av formatet förnamn.efternamn@edu.vaasa.fi

Lärare i performativa ämnen

TaiKon teatteritaide opettaja Kalle Halmen TaiKon teatteritaide opettaja Anna Moberg
Kalle Halmén, lärare i teaterkonst

 • Utbildad dramainstruktör (Novia, linjen för Scenkonstpedagog (YH), 2018)
 • Kalle jobbar även som skådespelare
Anna Moberg, lärare i teaterkonst

 • Utbildad dramainstruktör med inriktning fysisk teater (Svenska yrkeshögskolan 2007) och yrkeslärarbehörighet (Åbo Akademi 2010)
 • Anna har jobbat inom grundläggande konstundervisning, som lärare i teaterkonst sedan 2004
Taikonin tanssiopettaja Viivi Sjöblom TaiKon teatteritaideopettaja Lotta Ventus
Viivi Sjöblom, lärare i dans

 • Kandidat i danspedagogik (Stockholm Dans och Cirkushögskolan)
 • Viivi har jobbat som danslärare sedan 2017.
Lotta Ventus, lärare i teaterkonst

 • Utbildad dramainstruktör med inriktning fysisk teater (Svenska Yrkeshögskolan 2007) och Yrkeslärarbehörighet (Åbo Akademi 2019)
 • Lotta har jobbat inom grundläggande konstundervisning, som lärare i teaterkonst sedan 2007
Mia Wiik, TaiKon TaiKon teatteritaideopettaja Marja Vuori
Mia Wiik, lärare i dans

 • Utbildad kandidat i danskonst (Danshögskolan, Stockholm) och pedagogie magister (klasslärare, Åbo Akademi)
 • Hon har fungerat som danspedagog i Vasa sedan 1997 med nutidsdans och klassisk balett som undervisningsämnen
 • Sedan 2005 har Mia innehaft tjänsten som ledande lärare för grundläggande konstundervisning
Marja Vuori, lärare i teaterkonst

 • Marja är kandidat i scenkonst och har en magistersexamen i teaterregi.
 • Marja har en bred bakgrund som skådespelare, regissör och lärare
Helena Väänänen, TaiKon TaiKon lärare i cirkus Anna Weidinger
Helena Väänänen, lärare i teaterkonst

 • Utbildad till gemenskapspedagog och kulturproducent
 • Helena jobbar i Lillkyros som ungdomsledare och är ansvarig för ungdomshuset Kyröläs funktion
 • Helena undervisar i teaterkonst i Lillkyro
Anna Weidinger, lärare i cirkuskonst

 • Utbildad som teaterpedagog (Bachelor of Arts) med inriktning fysiskteater (Hochschule Osnabrück, Tyskland). Anna har också studerat på Novia, linjen för Scenkonstpedagog (YH).
 • Anna har jobbat som teater och dans pedagog både i Tyskland och i Finland sedan 2013.
 • Hon har fungerat lärare i cirkuskonst sedan 2018.
Florentin Tzvetkov, lärare i cirkuskonst

 • Utbildad musiker
 • Har jobbat i Bulgariens statscirkus
 • Har jobbat som clownlärare i Turun ammattikorkeakoulu
 • Grundare av Sirkus Florentino

Lärare i visuella ämnen

Taikon, kuvataideopettaja, Alli Alho TaiKon, Kuvataideopettaja, Sonja Backlund
Alli Alho, bildkonstlärare

 • Bildkonstlärare i Korsholm och Vasa.
 • Alli är utbildad skulptör från Åbo ritskola.
 • Alli jobbar också som konstnär.
 • Sedan 2009 har hon fungerat som lärare i bildkonst på TaiKon i Vasa
Sonja Backlund, bildkonstlärare, keramik

 • Utbildad scenograf (St Martins College of Art and Design, London) och bildkonstmagister (Konstindustriella Högskolan, Helsingfors)
 • Hon har fungerat som bildkonstpedagog på Taikon i Vasa sedan 2001.
 • Sonja innehar tjänsten som planerande lärare inom visuella ämnena på Taikon sedan 2018.
TaiKon, kärsityöopettaja, Matilda Byström TaiKon, kärsityöopettaja, Pekka Matalamäki
Matilda Byström, lärare i slöjd, textil

 • Utbildad textillärare från Åbo Akademi (2020)
 • Jobbar även som assistent på en lågstadieskola
Pekka Matalamäki, lärare i slöjd, keramik

 • Pekka är professionell keramiker
 • Sedan 1993 har Pekka fungerat som lärare i slöjd i grundläggande konstundervisningen i Vasa.
TaiKon, käsityöopettaja, Anna Nordström TaiKon, kuvataideopettaja, Marita Perttula
Anna Nordström, lärare i slöjd, textil

 • Utbildad textilartenom från Yrkeshögskolan Sydväst i Åbo år 2004
 • Har avlagt behörighetsgivande studier för lärare vid Åbo Akademi i Vasa 2019
 • Anna har fungerat som slöjdlärare vid Taikon sedan 2017
Marita Perttula, bildkonstlärare

 • Bildkonstnär YH (Tammerfors 2006-08) samt skulptör (Kankaanpää konstskola 1987-91)
 • Yrkeslärarbehörighet (Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020)
 • Sedan 1992 har hon fungerat som lärare i bildkonst i grundläggande konstundervisningen i Vasa
TaiKon, mediataideopettaja, Anu Valkamaa TaiKon, käsityöopettaja, Anne Viinikka
Anu Valkama, lärare i mediakonst

 • Utbildad bildkonstnär på Åbo Ritskola år 1999 och  konstmagister år 2004
 • Anu jobbar som Art Director på reklambyrå
 • Hon har studerat pedagogik på sin fritid
Anne Viinikka, lärare i slöjd, textil

 • Textilartenom (Wetterhoffin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos)
 • Inredare yrkesexamen (Teak)
 • Har jobbat som lärare i textilslöjd, i specialtekniker och i grundläggande konstundervisning i slöjd för vuxna i Vaasa opisto, sedan 2000.
 • Anna har jobbat i olika perioder inom grundläggande konstundervisning för barn och unga i Tavastehus och i Vasa sedan 1991.
Johanna Halme, bildkonstlärare

 • Utbildad bildkonstnär (YH) 2009 och har avlagt yrkeslärarbehörighet 2015 (Åbo Akademi)
 • Utbildad grafiker 2019 (YH)
 • Har jobbat som museipedagog och fungerat som timlärare i konstämnen
 • Jobbar som konstpedagog i konststiftelse
Pasi Kirkkopelto, bildkonstlärare

 • Utbildad konstmagister (TaM) från utbildningsprogram i bildkonst vid konstindustriella högskolan 1995
 • Har jobbat som konstlärare och lektor i grundskola och gymnasium från år 1991. Jobbar som lektor i bildkonst i Onkilahden yhtenäiskoulu.
 • Är aktiv bildkonstnär och gallerist
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

 • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori 7-9, Vaasa