Förbigå menyn
TaiKon, opettajat

Lärare

Lärarna inom grundlläggande konstundervisning är alla professionella inom den egna konstgrenen.
E-post adressen för lärarna är av formatet förnamn.efternamn@edu.vaasa.fi

Lärare i scenkonst (teater, dans, cirkus)

Mia Wiik, danslärare, biträdande rektor

 • kandidat i danskonst (Danshögskolan, Stockholm) och pedagogie magister (klasslärare, Åbo Akademi)
 • har fungerat som danspedagog i Vasa sedan 1997 med nutidsdans och klassisk balett som undervisningsämnen
 • sedan 2005 har Mia innehaft tjänsten som ledande lärare för grundläggande konstundervisning och biträdande rektor från början av 2021
Nella Turkki, lärare i teater- och danskonst

 • planeringsansvarig lärare i scenkonst
 • magister i danskonst (Teaterhögskolan)  och dramainstruktör (Åbo YH)
 • har studerat modern och nutidsdans i Tyskland och i Österrike
 • arbetar också som teater- och danskonstnär, regissör och producent

 

Anna Moberg, lärare i teaterkonst

 • utbildad dramainstruktör med inriktning fysisk teater (Svenska yrkeshögskolan) och yrkeslärarbehörighet (Åbo Akademi)
 • Anna har jobbat inom grundläggande konstundervisning, som lärare i teaterkonst sedan 2004
Viivi Sjöblom, danslärare (tjänstledig)

 • kandidat i danspedagogik (Stockholm Dans och Cirkushögskolan)
 • Viivi har jobbat som danslärare sedan 2017
piktogram
Johanna Eskola-Råberg

 • planeringsansvarig lärare på TaiKon och lektor i klassisk balett på Kuula-institutet
 • utbildad danslärare (Kuopion konservatorio), magister i danskonst (Teateröhögskolan) och filosofiemagister (kommunikationsvetenskap, Vasa universitetet)
 • Johanna har undervisat i klassisk balett i Kuula-institutet sedan 1991

 

Nanna Rahikainen, danslärare

 • utbildad danspedagog (Åbo YH)
 • arbetar både som dansare och pedagog
 • Nanna undervisar på TaiKon, Kuula-institutet och Alma i nutidsdans, jazzdans och dansimprovisation

 

Annika Sillander, danslärare

 • utbildad dansare från Millennium Performing Arts i London och magister i danskonst från Roehampton
 • har arbetat månsidigt inom dans under tjugo års tid i Finland, England och Norge
 • Annika har fungerat som verksamhetsledare för regionala danscentret i Österbotten
Tina Aspholm, lärare i teaterkonst

 • dramainstruktör (SYH)
 • yrkeslärare (JAMK)
 • lång yrkeskarriär
Heini Haverinen, danslärare

 • yrkesdansarutbildning (Balettakademien Stockholm)
 • utbildad danspedagog (Dans och Cirkushögskolan, Stockholm)
 • Heini har undervisat dans tio år
Julia Johansson, cirkuslärare

 • utbildad dramainstruktör med inriktning fysisk teater (YH Novia).
 • cirkusstudier i Stockholm och Escola de circ Rogelio Rivel, Barcelona.
 • Julia har undervisat inom cirkus-, teater- och danskonst sedan 2009

 

Kristian Nordblad, cirkuslärare

 • utbildad dramainstruktör (YH Novia)
Olof Englund, lärare i teaterkonst

 • utbildad dramainstruktör (YH Novia)
 
Sulamita Panduro, danslärare

 • kandidat i danskonst (San Diego)
 • arbetat som dansare, lärare och producent i USA, Spanien, England och Finland
 

Lärare i visuella ämnen

Sonja Backlund, bildkonstlärare, keramik (tjänstledig)

 • planeringsansvarig lärare inom visuella ämnen
 • utbildad scenograf (St Martins College of Art and Design, London) och bildkonstmagister (Konstindustriella Högskolan, Helsingfors)
 • Sonja har fungerat som bildkonstpedagog på TaiKon sedan 2001
Alli Alho, bildkonstlärare

 • utbildad skulptör (Åbo ritskola) och bildkonstnär (YH)
 • Alli jobbar också som konstnär
 • har fungerat som bildkonstlärare på TaiKon sedan 2009
Marita Perttula, bildkonstlärare

 • utbildad bildkonstnär (YH) och skulptör (Kankaanpää konstskola)
 • yrkeslärarbehörighet (YH)
 • har fungerat som bildkonstlärare på TaiKon sedan 1992
Johanna Halme, bildkonstlärare (på permission)

 • utbildad bildkonstnär (YH) och grafiker (YH)
 • har avlagt yrkeslärarbehörighet (Åbo Akademi)
 • har jobbat som museipedagog och fungerat som timlärare i konstämnen
 • jobbar som konstpedagog i konststiftelse
Andreas Sundin, bildkonstlärare

 • planeringsansvarig lärare inom visuella ämnen
 • utbildad serie- och bildberättare (Högskolan i Gävle)
  Andreas har  ämneslärarstudier i teknisk slöjd (Åbo Akademi)
Pekka Matalamäki, slöjdlärare, keramik

 • Pekka är professionell keramiker
 • har fungerat som slöjdlärare på TaiKon sedan 1993
Anna Nordström, slöjdlärare, textil

 • textilartenom (YH Sydväst, Åbo)
 • har avlagt behörighetsgivande studier för lärare (Åbo Akademi)
 • Anna har fungerat som slöjdlärare vid Taikon sedan 2017
Anne Viinikka, lärare i slöjd, textil

 • textilartenom (Wetterhoffin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos)
 • inredare yrkesexamen (Teak)
 • har jobbat inom grundläggande konstundervisning för barn och unga i Tavastehus och i Vasa sedan 1991
 • Anna har jobbat som lärare i textilslöjd, i specialtekniker och i grundläggande konstundervisning i slöjd för vuxna i Vaasa opisto sedan 2000
piktogram
Matilda Byström, lärare i slöjd, textil

 • textillärare (Åbo Akademi)
 • Matilda jobbar även som assistent på en lågstadieskola
Mirka Johansson, bildkonstlärare

 

Tobias Ahlskog, lärare i teknisk slöjd

 • utbildad elektronik- el- och automationsmontör

 

Anu Valkama, lärare i mediakonst

 • utbildad bildkonstnär (Åbo Ritskola) och  konstmagister (Konstindustriella högskolan)
 • Anu jobbar som Art Director på reklambyrå

Övrig personal

Kaisa Salo, producent

 • jobbar som producent på TaiKon
 • utbildad kulturproducent (YH)
Kalle Halme, expeditionsmästare
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

 • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori 7-9, Vaasa