Förbigå menyn
TaiKon, opettajat

Lärare

Lärarna inom grundlläggande konstundervisning är alla professionella inom den egna konstgrenen.
E-post adressen för lärarna är av formatet förnamn.efternamn@edu.vaasa.fi

Lärare i performativa ämnen

Mia Wiik, lärare i dans, biträdande rektor

 • Utbildad kandidat i danskonst (Danshögskolan, Stockholm) och pedagogie magister (klasslärare, Åbo Akademi)
 • Hon har fungerat som danspedagog i Vasa sedan 1997 med nutidsdans och klassisk balett som undervisningsämnen
 • Sedan 2005 har Mia innehaft tjänsten som ledande lärare för grundläggande konstundervisning och biträdande rektor från början av 2021
Carla Fri, lärare i teaterkonst

 • planeringsansvarig lärare i scenkonst

 

Anna Moberg, lärare i teaterkonst

 • Utbildad dramainstruktör med inriktning fysisk teater (Svenska yrkeshögskolan 2007) och yrkeslärarbehörighet (Åbo Akademi 2010)
 • Anna har jobbat inom grundläggande konstundervisning, som lärare i teaterkonst sedan 2004
Viivi Sjöblom, lärare i dans

 • Kandidat i danspedagogik (Stockholm Dans och Cirkushögskolan)
 • Viivi har jobbat som danslärare sedan 2017.
Helena Väänänen, TaiKon
Marja Vuori, lärare i teaterkonst

 • Marja är kandidat i scenkonst och har en magistersexamen i teaterregi.
 • Marja har en bred bakgrund som skådespelare, regissör och lärare
Helena Väänänen, lärare i teaterkonst

 • Utbildad till gemenskapspedagog och kulturproducent
 • Helena jobbar i Lillkyros som ungdomsledare och är ansvarig för ungdomshuset Kyröläs funktion
 • Helena undervisar i teaterkonst i Lillkyro
Annika Sillander, lärare i dans Lina Winberg, lärare i dans
Heini Haverinen, lärare i dans Julia Johansson, lärare i cirkuskonst
piktogram
Kristian Nordblad , lärare i cirkuskonst Eeva-Lotta Paavola, lärare i musik

 • Tvärkonstnärligklubb för förskolebar
 
Sulamita Panduro, lärare i dans  

Lärare i visuella ämnen

Sonja Backlund, bildkonstlärare, keramik

 • Planeringsansvarig lärare inom visuella ämnen
 • Utbildad scenograf (St Martins College of Art and Design, London) och bildkonstmagister (Konstindustriella Högskolan, Helsingfors)
 • Hon har fungerat som bildkonstpedagog på Taikon i Vasa sedan 2001.
Alli Alho, bildkonstlärare

 • Bildkonstlärare i Korsholm och Vasa.
 • Alli är utbildad skulptör från Åbo ritskola.
 • Alli jobbar också som konstnär.
 • Sedan 2009 har hon fungerat som lärare i bildkonst på TaiKon i Vasa
Marita Perttula, bildkonstlärare

 • Bildkonstnär YH (Tammerfors 2006-08) samt skulptör (Kankaanpää konstskola 1987-91)
 • Yrkeslärarbehörighet (Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020)
 • Sedan 1992 har hon fungerat som lärare i bildkonst i grundläggande konstundervisningen i Vasa
Johanna Halme, bildkonstlärare

 • Utbildad bildkonstnär (YH) 2009 och har avlagt yrkeslärarbehörighet 2015 (Åbo Akademi)
 • Utbildad grafiker 2019 (YH)
 • Har jobbat som museipedagog och fungerat som timlärare i konstämnen
 • Jobbar som konstpedagog i konststiftelse
piktogram
Susanna Storbacka, bildkonstlärare Pekka Matalamäki, lärare i slöjd, keramik

 • Pekka är professionell keramiker
 • Sedan 1993 har Pekka fungerat som lärare i slöjd i grundläggande konstundervisningen i Vasa.
Anna Nordström, lärare i slöjd, textil

 • Utbildad textilartenom från Yrkeshögskolan Sydväst i Åbo år 2004
 • Har avlagt behörighetsgivande studier för lärare vid Åbo Akademi i Vasa 2019
 • Anna har fungerat som slöjdlärare vid Taikon sedan 2017
Anne Viinikka, lärare i slöjd, textil

 • Textilartenom (Wetterhoffin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos)
 • Inredare yrkesexamen (Teak)
 • Har jobbat som lärare i textilslöjd, i specialtekniker och i grundläggande konstundervisning i slöjd för vuxna i Vaasa opisto, sedan 2000.
 • Anna har jobbat i olika perioder inom grundläggande konstundervisning för barn och unga i Tavastehus och i Vasa sedan 1991.

 

Matilda Byström, lärare i slöjd, textil

 • Utbildad textillärare från Åbo Akademi (2020)
 • Jobbar även som assistent på en lågstadieskola
Michaela Sik, lärare i slöjd, textil
piktogram
Tobias Ahlskog, lärare i teknisk slöjd

 

Anu Valkama, lärare i mediakonst

 • Utbildad bildkonstnär på Åbo Ritskola år 1999 och  konstmagister år 2004
 • Anu jobbar som Art Director på reklambyrå
 • Hon har studerat pedagogik på sin fritid

Övrig personal

Kaisa Salo, producent (på permission)

 • Jobbar som producent på TaiKon
 • Utbildad till kulturproducent (yh)
Pia Timberg, producent

 • Jobbar som producent och lärare på TaiKon
 • Filosofie magister (Institutionen för musik-, konst- och kulturforskning, Jyväskylä universitet)
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

 • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori 7-9, Vaasa