Förbigå menyn
Oppilas editoi tietokoneella äänitiedostoa. Opettaja on vieressä ja hänella on ipad kädessä.

Mediakonst 3

2008–2012 födda

Eleven utforskar genom självständiga arbeten medieteknologin och dess möjligheter. Eleven utvecklar ett eget förhållande till medier, konst och teknologi och en kritisk medieläskunnighet.

Mediataide 3 (finskspråkig grupp)

90 min. / vecka (15 veckor på hösten och 15 veckor på våren)

Elever födda 2012, som inte varit elever inom TaiKons mediakonstundervisning tidigare, rekommenderar vi att anmäler sig till Mediakonst 2.

Lärare: Valkama Anu

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Tupa 7

Dag och klocktid: ons 18.15–19.45

Hösttermin: 23.8.–6.12.2023
Vårtermin: 17.1.–1.5.2024

Kursavgift: 196,00 € / läsår (98€ / termin)

Ta kontakt

  • Östra Kaserntorget 7-9 (Kasern 11), Itäinen Kasarmintori 7-9, 65100 Vaasa

    Öppna kartan