Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Koululiikunta

Idrottsklubbar

Obs! På grund av de nya coronarestriktonerna är alla våra Action-klubbar på paus tillsvidare!

Vi ordnar idrottsklubbar gratis på vardagseftermiddagarna i skolorna i Vasa i samarbete med sällskap och föreningar.

Klubbarna är riktade till barn och ungdomar i åk 1–9.

Barnen och ungdomarna deltar i första hand i den klubb som ordnas vid deras skola. Klubbarna ordnas i skolans gymnastiksal, på gården eller i skolans närmiljö.

Anvisningar till anmälning

Obs! På grund av de nya coronarestrektionerna är alla våra Action-klubbar på paus tillsvidare!

 

Höstterminens klubbar börjar vecka 36 och vårterminens i januari.

Det finns ett begränsat antal platser i klubbarna och de fylls i anmälningsordning.

Till klubbarna anmäler man sig elektroniskt via Suomisport-tjänsten. Om du är ny användare i Suomisport, ska du först registrera dig i systemet genom att fylla i dina uppgifter och fortsätt sedan enligt anvisningarna i tjänsten.

Så här loggar du in i Suomisport (endast på finska)

Du kan annullera ditt deltagande genom att kontakta idrottsplaneraren: siv.aro@vaasa.fi

Deltagarna har försäkrats på åtgärd av arrangören.

Action-idrottsklubbar för åk 1–6.

Obs! På grund av de nya coronarestrektionerna är alla våra Action-klubbar på paus tillsvidare!

De barn som anmälde sig till hösten 2020 behöver inte anmäla sig till vårens klubbar. Det finns fortfarande rum i klubbarna så nya medlemmar får gärna anmäla sig.

Ni kommer väl ihåg att informera oss om era barn inte fortsätter i klubben på vårterminen 2021 till vår idrottsplanerare Siv Aro: siv.aro@vaasa.fi  

I action-klubbarna finns ett mångsidigt program enligt åldersgrupperna.

 

* Idrottsklubbar ordnas i grundskolorna i Vasa på eftermiddagarna från måndag till fredag.

* Eleverna i den skola där idrottsklubben ordnas kan anmäla sig till klubben.

* Idrottsklubbarna är avgiftsfria för deltagarna.

* Idrottsklubbarna samlas under veckorna 36–50 (inte under höstlovsveckan 42)

* Idrottsklubbarna har ett mångsidigt program med låg tröskel.

* Platserna i idrottsklubbarna fylls i anmälningsordning (suomisport.fi).

 

 

 

Svenskspråkiga idrottsklubbar (Våren 2020)

Fredag

Action-idrottsklubb Sundom skola åk 3-6 kl.13.15-14.15.

 

 

Klubb-program:

 

Klubb-program

 

Kontaktuppgifter