Förbigå menyn
Koululiikunta

Idrottsklubbar

Vi ordnar idrottsklubbar gratis på vardagseftermiddagarna i skolorna i Vasa i samarbete med sällskap och föreningar.

Klubbarna är riktade till barn och ungdomar i åk 1–9.

Barnen och ungdomarna deltar i första hand i den klubb som ordnas vid deras skola. Klubbarna ordnas i skolans gymnastiksal, på gården eller i skolans närmiljö.

Anvisningar till anmälning

Höstterminens klubbar börjar vecka 36 och vårterminens i januari. Till höstens klubbar kan man anmäla sig från och med 5.8.2019 och till vårens klubbar i december.

Det finns ett begränsat antal platser i klubbarna och de fylls i anmälningsordning.

Till klubbarna anmäler man sig elektroniskt via Suomisport-tjänsten. Om du är ny användare i Suomisport, ska du först registrera dig i systemet genom att fylla i dina uppgifter och fortsätt sedan enligt anvisningarna i tjänsten.

Så här loggar du in i Suomisport (endast på finska)

Du kan annullera ditt deltagande genom att kontakta idrottsplaneraren (se kontaktuppgifterna nere på sidan).

Deltagarna har försäkrats på åtgärd av arrangören.

Action-idrottsklubbar för åk 1–6.

Klubbarna pågår under höstterminen veckorna 36–50 (inte vecka 42) och under vårterminen veckorna 3–18 (inte vecka 9).

I action-klubbarna finns ett mångsidigt program enligt åldersgrupperna.

 • I klubbprogrammet för barn i åk 1–2 ingår lek, spel, trickbanor samt andra fysiska aktiviteter.
 • I klubbarna för elever i åk 3–6 testas även olika grenar med anpassade metoder.

 

 • Action-idrottsklubben Huutoniemen koulu åk 5-6, tisdagen kl 14-15. Anmälning här 
 • Action-idrottsklubben Länsimetsän koulu åk 1-2, torsdagen klo 14-15. Anmälning här 
 • Action-idrottsklubben Huutoniemen koulu åk 3-4, torsdagen kl 14-15.  Anmälning här 
 • Action-idrottsklubben Länsimetsän koulu åk 3-6, tisdagen kl 14-15. Anmälning här 
 • Action-idrottsklubben Onkilahden yhtenäiskoulu åk 3-6, torsdagen kl 14.15-15.15.  Anmälning här 
 • Action-idrottsklubben Hietalahden koulu åk 1-2, fredagen kl 13-14. Anmälning här  
 • Action-idrottsklubben Huutoniemen koulu åk 1-2, fredagen kl 14-15. Anmälning här  
 • Action-idrottsklubben Hietalahden koulu åk 3-6, måndagen kl 14.15-15.15. Anmälning här 

 

Barn i rörelse -klubbar för elever i åk 3–9.

Klubbarna pågår under höstterminen veckorna xx–xx och under vårterminen veckorna 3–18 (inte vecka 9).

Programmet i klubbarna är mångsidigt med betoning på motion och hobbyer och vid planeringen av det har barnens och ungdomarnas önskemål beaktats.

Klubbverksamheten är ett samarbete mellan staden och Vasa Settlementförening rf, VPS Juniorit samt Vaasan 4H-yhdistys.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

 • Idrottsplanerare Katja Valkki tfn 040 023 5607