Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Koululiikunta

Idrottsklubbar

Vi ordnar idrottsklubbar gratis på vardagseftermiddagarna i skolorna i Vasa i samarbete med sällskap och föreningar.

Klubbarna är riktade till barn och ungdomar i åk 1–9.

Barnen och ungdomarna deltar i första hand i den klubb som ordnas vid deras skola. Klubbarna ordnas i skolans gymnastiksal, på gården eller i skolans närmiljö.

Anvisningar till anmälning

Obs! På grund av det rådande coronavirusläget håller Action-idrottsklubbarna i skolorna paus fram till slutet av året 2020. 

Höstterminens klubbar börjar vecka 36 och vårterminens i januari.

Det finns ett begränsat antal platser i klubbarna och de fylls i anmälningsordning.

Till klubbarna anmäler man sig elektroniskt via Suomisport-tjänsten. Om du är ny användare i Suomisport, ska du först registrera dig i systemet genom att fylla i dina uppgifter och fortsätt sedan enligt anvisningarna i tjänsten.

Så här loggar du in i Suomisport (endast på finska)

Du kan annullera ditt deltagande genom att kontakta idrottsplaneraren: katja.valkki@vaasa.fi

Deltagarna har försäkrats på åtgärd av arrangören.

Action-idrottsklubbar för åk 1–6.

Klubbarna pågår under höstterminen veckorna 36–50 (inte vecka 42).

I action-klubbarna finns ett mångsidigt program enligt åldersgrupperna.

 

Anmälan till höstsäsongens Action-idrottsklubbar öppnar måndag 10.8.2020 kl. 8.00.

 

* Idrottsklubbar ordnas i grundskolorna i Vasa på eftermiddagarna från måndag till fredag.

* Eleverna i den skola där idrottsklubben ordnas kan anmäla sig till klubben.

* Idrottsklubbarna är avgiftsfria för deltagarna.

* Idrottsklubbarna samlas under veckorna 36–50 (inte under höstlovsveckan 42)

* Idrottsklubbarna har ett mångsidigt program med låg tröskel.

* Platserna i idrottsklubbarna fylls i anmälningsordning (suomisport.fi).

 

 

 

Svenskspråkiga idrottsklubbar (Hösten 2020)

Fredag

Action-idrottsklubb Sundom skola åk 3-6 kl.13.15-14.15.

 

 

Klubb-program:

 

Klubb-program

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Idrottsplanerare Katja Valkki tfn 040 023 5607