Förbigå menyn

Information om coronaviruset

liikuntaväline

Tips på motion på egen hand

Här hittar du tips som stöd för motion på egen hand som Vasa stads idrottsservice sammanställt!

Även om motionskurserna och -grupperna håller paus tills vidare ska du inte sluta motionera utan fortsätta med motion på egen hand hemma hos dig.

Utomhus ska du alltid komma ihåg de givna rekommendationerna, såsom ett tillräckligt långt avstånd till andra friluftsmotionärer. Glöm inte heller att det inte får bildas grupper med fler än tio personer.

Motionstips för alla

Motionstips för barnfamiljer och ungdomar

Via sidorna hittar du bra tips och videor om hur skoldagen och studierna kan pausas där hemma. Stig upp från stolen minst varje halv timme!

Bra idéer för aktivering av barn och unga under undantagstiden finns också på följande sidor:

Hos Ryggförbundet pågår projektet Back to Move! som riktar sig till ungdomar, studerande på andra stadiet och läroanstalter. På webbplatsen finns information om rygg- och nackhälsan hos barn och unga samt om hur fysisk aktivitet och pauser ökar välbefinnandet under skoldagen.

Motionstips för specialgrupper

Motion och reumatism

Regelbunden motion som belastar stöd- och rörelseorganen lagom mycket är det bästa sättet att hålla stöd- och rörelseorganen i skick.

Reumaförbundet är en riksomfattande motionsorganisation som erbjuder mångsidiga motionstjänster i samarbete med sina medlemsorganisationer. Förbundet vill främja fysisk aktivitet, välbefinnande och hälsa i stöd- och rörelseorganen hos alla.

Motionshandledning för personer med andningssjukdomar

Motion är särskilt viktig för personer med andningssjukdomar. Den viktigaste övningen för andningsorganen är rask motion som gör en andfådd.

Personer med andningssjukdomar kan motionera fullt ut och till och med på en krävande nivå.

Motion som gör en andfådd och får en att svettas effektiviserar ventilationen av lungorna och gör det lättare att få upp slem från luftvägarna.

Kontaktuppgifter

Ota yhteyttä