Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Studera språk

Stärk dina kunskaper i språk för jobbet eller fritiden. Vasa Arbis har många språk att välja emellan och på olika nivåer.

Du kan välja mellan engelska, finska, franska, hebreiska, italienska, japanska, ryska, spanska, svenska och tyska. Du kan studera både på dagen och på kvällen.
För dig passar kanske en gång i veckan eller intensivt 2-4 gånger i veckan.
Några kurser kan du också göra på distans.

Språkkursernas nivåer

Språkkursernas målnivåer kan hjälp dig att välja rätt.
Nivåerna i allmän språkexamen i Finland kallas:
Grundnivå, 1-2
Mellannivå, 3-4
Högsta nivå, 5-6

I Europa talar man om den europeiska referensramen i språk.
Då är du:
användare på nybörjarnivå, A1-A2
självständig språkanvändare, B1-B2
avancerad språkanvändare, C1-C2

GRUNDNIVÅ – ANVÄNDARE PÅ NYBÖRJARNIVÅ

Nivå 1/A1
Du kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket vanliga fraser som hjälper dig att klara dig i vardagliga situationer.
Du kan presentera dig själv och andra. Du kan ställa frågor och svara på frågor om personliga situationer som var du/hen bor, personer du/hen känner och saker du/hen har.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt då samtalspartnern talar långsamt och tydligt och kan hjälpa dig med språket.

Nivå 2 /A2
Du kan förstå meningar och vanliga uttryck som handlar om direkta behov, t.ex. mycket grundläggande information om en person och om familjen, inköp, lokal geografi och vad personen gör.
Du kan kommunicera i enkla och rutinmässiga situationer.
Du kan enkelt beskriva delar av din egen bakgrund, din boendemiljö och vardagliga situationer som du behöver klara av.

MELLANNIVÅ – SJÄLVSTÄNDIG SPRÅKANVÄNDARE

Nivå 3/B1
Du kan förstå huvudinnehållet i vad hen har hört eller läst om välkända situationer som hen regelbundet möter i arbetet, i skolan eller på fritiden, när personen talar tydligt standardspråk.
Du kan klara av de flesta situationer som vanligtvis uppstår t.ex. under resor i områden där språket talas.
Du kan producera enkla, sammanhängande texter om ämnen som är välkända eller av personligt intresse.
Du kan beskriva erfarenheter och händelser, berätta om drömmar, förhoppningar och framtidsplaner. Du kan också kort förklara dina åsikter och planer.

Nivå 4/B2
Du kan förstå huvudinnehållet i komplexa texter om både konkreta och abstrakta ämnen, inklusive fackmässiga diskussioner inom det egna specialområdet.
Du kan delta i samtal så pass flytande och spontant att ett normalt umgänge med modersmålstalare blir fullt möjligt, utan ansträngning för någondera parten.
Du kan producera tydlig och detaljerad text inom ett brett fält av ämnen, förklara en ståndpunkt i ett aktuellt ämne, samt framhålla såväl för- som nackdelar vid olika valmöjligheter.

HÖGSTA NIVÅ – AVANCERAD SPRÅKANVÄNDARE

Nivå 5/C1
Du kan förstå ett brett urval krävande, längre texter och urskilja underförstådda betydelser.
Du kan uttrycka dig flytande och spontant utan att i större utsträckning söka efter ord och uttryck.
Du kan använda språket flexibelt och effektivt för såväl sociala som studie- och arbetsrelaterade ändamål.
Du kan producera tydliga, välstrukturerade och detaljerade texter om komplexa ämnen.
Du kan på ett planerat sätt med olika medel organisera och binda samman en text till en sammanhängande helhet.

Nivå 6/C2
Du kan med lätthet förstå praktiskt taget allt som du hör eller läser.
Du kan sammanfatta information från olika muntliga eller skriftliga källor och i det sammanhanget återge argument och redogörelser i en sammanhängande presentation.
Du kan uttrycka dig spontant, mycket flytande och precist, samt därvid skilja mellan finare nyanser även i mer komplexa situationer.

Källa: Gemensamma europeiska referensramen för språk: lärande, undervisning och bedömning. Skolverket. (2007). Council of Europe, 2003.

Testa dig i ett språk

Dialang
Du kan också testa dig i det språk du har lärt dig.
Dialang är ett nivåtest i fem olika delar och du kan testa dig i fjorton olika språk:
danska, engelska, finska, franska, grekiska, holländska, iriska, isländska, italienska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska.

De europeiska språknivåerna
Skalan för självbedömning berättar hur bra du förstår, talar och skriver ett språk.

Styrdokument i språk
Styrdokumentet för nivå- och kursbeskrivningar i språk. berättar om vad de olika språknivåerna innehåller och hur du kan bedöma din egen språknivå.

Allmän språkexamen (YKI)

Vasa Arbis ordnar allmän språkexamen (yki-test) på grund- och mellannivå i språken finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, italienska och spanska.
För att få finskt medborgarskap behöver du minst mellannivå.
Att delta i examen kostar 100 € på grundnivå och 123 € på mellannivå.

YKI-ANMÄLAN ÄR BINDANDE =
Examensavgiften returneras inte om personen annullerar sin plats.

KOM IHÅG ATT BETALA INOM ÅTTA (8) DAGAR, ANNARS GÅR DU MISTE OM DIN PLATS.
Det kommer ingen påminnelse.
Anmäler du dig några dagar (7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) innan anmälningstiden går ut, är det bäst att betala genast.

För att kunna anmäla dig måste du kunna verifiera din identitet.
Detta kan du göra med hjälp av nätbankkoder, mobilcertifikat eller e-post.

Du får en anmälningsbekräftelse och en betalningslänk (noreply(at)opintopolku.fi) till din e-post.
Förfallodagen syns i anmälningsbekräftelsen.
Anmälningssystemet ger däremot inget kvitto på att du har betalat.
Problem med betalningen? Kontakta asiakaspalvelu(at)paytrail.com.

På våren ska du anmäla dig 3-28.2.2020. Testen är:
14.3 italienska och ryska
28.3 finska
4.4 svenska och franska
23.5 finska på mellannivå endast vid Vamia. Anmäl dig direkt till dem 20–30.4.2020.
Test i finska på mellannivå ordnas också i augusti 2020. Anmäl dig i juni 2020.

Elektronisk anmälan till allmän språkexamen (YKI) från februari 2020.

Man anmäler sig till alla allmänna språkexamina via Opintopolku.
Anmälningen öppnar första dagen  kl. 10 och stängs sista dagen kl. 16.

Det här betyder att vi inte längre tar emot anmälningar via en pappersblankett. Du får inte heller räkningen per post utan du betalar examensavgiften via nätet.

Anmälningen är öppen i Opintopolku under samma tid i hela landet.

Anmäl dig så här:

 1. klicka på länken  Opintopolku
 2. välj det språk du vill testa dig i
 3. välj språknivå (grund- eller mellannivå vid Vasa Arbis)
 4. välj ort (Vasa)
 5. välj skola (Vasa arbetarinstitut, ”Vasa Arbis”)
 6. fyll i dina uppgifter
 7. kom ihåg att fylla i hela din personbeteckning DAG-MÅNAD-ÅR-XXXX
 8. e-postadressen är också obligatorisk för att kunna betala räkningen
 9. kontrollera att du har ett giltigt identitetsbevis, annars får du inte delta i examen! (*Se “Att styrka sin identitet i allmän språkexamen”)

Hur betalar jag examensavgiften?

När du har anmält dig examen får du en betalningslänk till din e-post. Du har åtta (8) dagar på dig att betala avgiften. När du har betalat examensavgiften, får du samtidigt en plats på examen. Två veckor innan examen får du mera information om examensdagen per e-post.

Om du inte betalar examensavgiften inom utsatt tid, får du inte heller en plats på examen.
Din plats går då i stället till följande i kön.

*Att styrka sin identitet i allmän språkexamen

Den som deltar i allmän språkexamen måste styrka sin identitet med ett fotoförsett identitetsbevis.
Endast följande identitetsbevis godkänns:

 • pass
 • identitetsbevis för EU-medborgare
 • främlingspass
 • resedokument för flykting
 • försvarsmaktens chip- och fotoförsedda identitetsbevis
 • OBS! Körkort och uppehållstillståndsbevis är inte officiella identitetsbevis www.poliisi.fi, www.migri.fi. Kontrollera att du har ett giltigt identitetsbevis, annars får du inte delta i examen!

Information om specialarrangemang.

Intyget skickas till dig ca två månader efter examensdagen.

Var får du mera information?
Läs om examina på Utbildningsstyrelsens webbplats.
Fråga om examina av språklärare Marika Boström, tfn (06) 325 3506, marika.bostrom@edu.vaasa.fi

Instruktioner som gäller examen.

FinTandem

Lär dig språk med hjälp av metoden som kallas tandem
Praktisera finska, svenska eller något annat språk med en diskussionspartner som har språket som modersmål. I utbyte lär du ut ditt eget språk. Träffa din språkkompis var och när du vill. Du får också ta del av fem aktivitetsträffar tillsammans med andra som studerar språk via kursmodellen FinTandem.

FinTandem består av fyra delar:
Vi söker en språkkompis åt dig
Du får en handbok för studerande
Du får delta i fem träffar med aktiviteter som är öppna för alla som fått en språkkompis
Vi stöder er i det självständiga arbetet, om du och din språkkompis behöver hjälp.

Fem närstudieträffar vid Vasa Arbis på torsdagar kl. 17–18.30
19.9.2019
7.11.2019
16.1.2020
5.3.2020
7.5.2020

FinTandem när du arbetar eller studerar
Din arbetsgivare uppmuntrar dig att förbättra dina språkkunskaper.
FinTandem är då ett flexibelt och roligt sätt att fortbilda sig på. Tala med din förman.
Studerande kan också räkna till godo FinTandem i sina studier. Fråga på din skola.

Blev du intresserad?
Svarar du ja, försöker vi hitta en lämplig samtalspartner åt dig.
Du kan anmäla dig via webben mellan augusti och maj.
Det kostar 25 euro att vara med, men du betalar först efter att du har fått en språkkompis.
Vi som koordinerar FinTandem heter Marika Boström och Pia Sandås.
Har du frågar, kan du kontakta Marika Boström tfn (06) 325 3506, e-post: marika.bostrom@edu.vaasa.fi.

Läs språk utomlands

Genom att läsa språket i landet där det talas, lär du dig snabbare.
Ju mer du förstår av både språk och kultur, desto rikare och mer givande blir dina upplevelser och dina utländska kontakter.

Till vilket land vill jag åka?
Vasa Arbis erbjuder tillsammans med Internationella Skolorna i Stockholm språkkurser utomlands för kursdeltagare som deltar i en språkkurs vid Vasa Arbis.
Du kan t.ex. välja följande språk:
engelska i Eastbourne eller Dublin
franska i Aix-en-Provence
tyska i Berlin
spanska i Barcelona eller Málaga
italienska i Florens
ryska i St. Petersburg

Passar kurserna mig?
Du kan läsa språket under en eller två veckor och du kan vara allt från nybörjare till en språkanvändare på avancerad nivå.
Kurserna startar under hela året och oftast flera gånger i månaden. Välj datum när det passar dig och du kan också bo i värdfamilj.

Anmäl dig på en särskild blankett. Ta kontakt, så får du veta mera.
Hör av dig till planeringsansvariga språkläraren Marika Boström tfn 325 3506, marika.bostrom@edu.vaasa.fi eller se broschyren ”Språkkurser utomlands”.

Internationella Skolorna är en stiftelse som är knuten till Folkuniversitetet, kursverksamheten vid Stockholms universitet.

Individuell språkundervisning

Vill du studera språk flexibelt och med en egen lärare?
Har du svårt att komma till en kurs på en viss tid?
Behöver du repetera eller vill du nå en viss språknivå?
Då passar kanske något som kallas individuell språkundervisning dig.

Vad är jag intresserad av?
Du kanske kan fackspråket, men behöver öva språket i naturliga och vardagliga sammahang. Diskutera med oss om olika möjligheter. Du får öva både att tala, skriva och förstå enligt dina önskemål.

Hur fungerar det i praktiken?
Kom överens med läraren om när och var ni träffas. Vi rekommenderar i första hand våra egna utrymmen som studieplats och under tiden augusti-juni.
Om du inte kan komma till avtalad tid, ska du meddela läraren senast 24 timmar innan överenskommen lektionstid. I annat fall räknas tiden som hållen lektion.
Uteblivna lektioner kan inte föras över till följande läsår. Kopieringskostnaderna ingår i priset. Eventuella rabatter gäller inte individuell språkundervisning.

Kurspaket:
5 eller 10 lektioner (60 euro/60 minuter)
5 lektioner 300 euro
10 lektioner 600 euro

Vill du ha mera information och anmäla dig?
Kontakta Marika Boström, planeringsansvarig språklärare, e-post: marika.bostrom@edu.vaasa.fi.

Meddela följande information:
Personuppgifter (namn, personsignum, faktureringsadress, telefon, e-post)
Språk
Din språknivå
– Bekanta dig med de europeiska språknivåerna – Skala för självbedömning
– Testa din språknivå med Dialang
Önskemål om innehåll
Tidtabell

Kontaktuppgifter

Språksektorns kontaktuppgifter