Förbigå menyn
Kulttuuritalo Fanny / Kulturhuset Fanny

Kulturhuset Fanny

Kulturhusets verksamhetsidé är att stöda det mångkulturella Vasas utveckling genom att främja interaktionen mellan människor som kommit hit från olika länder, stöda kulturutövande på eget initiativ (t.ex. bland ungdomar) samt den allmänna kulturverksamheten i staden.

Viktigt är att Kulturhuset erbjuder en plattform för invandrare och infödda att umgås inom ramen för mångsidig verksamhet samt att fungera som en mötesplats med låg tröskel. Syftet är att huset och dess verksamhet ska vara en del av stadens förvaltningars egen verksamhet, men samtidigt ska också den öppna hyresverksamheten tryggas även i fortsättningen. Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster svarar för administrationen av huset.

Kulturhusets verksamhet bildas av bl.a. ungdomsavdelningens verksamhet, evenemang och det är center för Vaasa Wildlife naturfilmfestival. Lokalerna står också till förfogande för övriga aktörer, föreningar och privatpersoner t.ex. för sammanträden, fester eller evenemang.

Kontaktuppgifter

  • Vaktmästare tfn 040 842 4398 (mellan kl. 9-16)
  • Stadshusets värd Jari Suomela eller vaktmästare Kenneth Salmensuo tfn 040 501 0240

Kulttuuritalo Fanny
Kyrkoesplanaden 34
65100 Vasa

fanny@vaasa.fi

Allmänn

Lediga utrymmen kan ses via WebTimmi-kalendern.

Festsalen:

  • Platser: 160 personer (stolar), 200 personer (utan stolar)
  • Storlek: salen 204,5 m2, scenen 46,5 m2

Det finn Sonera 4G-nätet i huset.

 

Invaluiska Ingångsramp till hands.

Invahissi kaupungintalolla Det finns en invalid toalett i huset.

Användningsregler

Prislista

Bokningsblankett