Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Flygfoto

Apotek

Brändö Apotek tfn 06 317 8923
Brändövägen 19
65200 Vasa
Brändö Apotek

Gamla Apoteket tfn 06 357 5300
Vasaesplanaden 13
65100 Vasa
Gamla Apoteket

Korsnästågets filialapotek tfn 06 316 8701
Kapellbacksvägen 8
65370 Vasa
Korsnästågets filialapotek

Kungsapoteket i Vasa tfn 06 316 8700
Kungsvägen 72-74
65320 Vasa
Kungsapoteket i Vasa

Kyrkoapoteket tfn 06 319 6400
Hovrättsesplanaden 9
65100 Vasa
Kyrkoapoteket

Lillkyro Apotek tfn 06 4784 201
Heikkilävägen 1
66500 Lillkyro
Lillkyro apotek (på finska)

Tervajoki Apotek tfn 06 4783 433
Loukovägen 6
66440 Tervajoki
Tervajoki apotek (på finska)

Vasa Centralapoteket tfn 06 319 1100
Hovrättsesplanaden 20
65100 Vasa
Vasa centralapoteket

  • Apoteken som dejourerar i Vasa är Central Apotek, Kyrkoapotek och Gamla Apotek. De tre apoteken i centrum dejourerar turvis t.o.m. 5.4.2020. Efter detta upphör apoteksdejoureringen i Vasa tills vidare.
    Vasa Kyrkoapotek stänger den 23.4. och öppnar sina dörrar den 27.4. på Skeppsgatan 13 med det nya namnet Apoteket Vasa Minimani.

  • Medicinrecept fönyas vanligen i samband med kontrollbesök. I huvud sak elektroniskt recept är i bruk. Elektroniskt recept krävs patientens samtycke.