Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lääkäri hymyilee potilaalle.

Förnyande av recept

Medicinrecept fönyas vanligen i samband med kontrollbesök. I huvud sak elektroniskt recept är i bruk. Elektroniskt recept krävs patientens samtycke.

Tack vare elektroniskt recept kan du hämta ut dina mediciner på vilket apotek som helst i Finland.

Kanta eRecept samtyckte

Kanta eRecept återkallande av samtyckte

Du kan lämna begäran om receptförnyelse till egna hälsostation.

Receptförnyelser sker inom 8 dagar.