Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Koulussa

Adoptionsrådgivning

Adoptionsrådgivning ges såväl till förälder som vill adoptera bort sitt minderåriga barn som till en person som tänker adoptera ett barn. Syftet med adoptionsrådgivning är att bevaka barnets bästa samt hjälpa barnet, barnets biologiska föräldrar och adoptivföräldrar innan domstol fastställer adoptionen samt vid behov även därefter.

Adoption av ett barn förutsätter alltid adoptionsrådgivning. Syftet med adoptionsrådgivning är att bevaka barnets intressen. Adoption är en rättslig åtgärd som innebär att en förälders rättigheter och skyldigheter överförs till adoptivföräldrarna. I sin adoptivfamilj får barnet samma juridiska ställning som ett biologiskt barn.

Ett adoptionsförhållande kan inte hävas.

• adoptioner inom familjen

• internationella adoptioner

Kontaktuppgifter

Ota yhteyttä

Ytterligare information om inhemska och internationella adoptioner ger socialarbetarna

  • Socialarbetare, telefontid må-ti 09.00 - 10.00, ons - to 13.00 - 14.00, fre ingen telefontid. Telefon  06 325 2247

  • Socialarbetare, telefontid må-ti 09.00 - 10.00, ons - to 13.00 - 14.00, fre ingen telefontid. Telefon  06 325 2625

  • Servicesekreterare, må-fre kl 9.00 - 15.00. Telefon  040 486 1073