Förbigå menyn
Unga sitter på trappor

Barnskydd

Barnets behov av vård och omsorg, förhållanden som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kan förutsätta barnskydd. På denna sida har sammanställts olika sätt på vilka barnskydd vidtas för att förbättra barnets välbefinnande.

En barnskyddsanmälan kan du göra på vardagar kl. 8-12 genom att ringa till barn- och familjesocialarbetets rådgivningnummer 06 325 2320 eller Österbottens socialjour tfn 06 325 2347 som dejourerar dygnet runt.

Barnskyddsanmälan och bedömning av servicebehov: Läs mera

  • Med barns vård utom hemmet anser vi att barnets vård och fostran ordnas utanför hemmet. Då ett barn eller en ung person är i omedelbar fara han eller hon placeras enligt situationen antingen i familjevård eller i barnskyddsenheten. Vi ger kortvarig eller långvarig vård åt barn och unga som inte kan bo hemma.

  • Barnskyddets öppenvård

    En klientrelation inom barnskyddet inleds då man vid bedömningen av servicebehovet märker att barnet behöver stödåtgärder inom barnskyddet. Öppenvården baserar sig på en klientplan som socialarbetaren utarbetar tillsammans med barnet och föräldrarna.

  • En barnskyddsanmälan kan vem som helst göra som märker att ett barn eller en ung person behöver hjälp.

  • Familjearbete är en stödform som är beroende på socialvårdslagen och barnskyddslagen. Om en familj behöver familjearbete, gör socialarbetare beslutet av saken.

  • Familjevård innebär att ett barn eller ungdom, som behöver vård utanför det egna hemmet, får omvårdnad i en privat familj. Familjevård ges av familjevårdare, vilka tidigare kallades för fosterföräldrar och familjehemmet fosterfamilj. En privat familj som tillhandahåller familjevård kallas familjehem.

  • Väylä- öppenservicepunkt för barnskydd

    Syftet är att stödja barn och unga mellan 12 och 18 år samt deras föräldrar.