Förbigå menyn
Unga sitter på trappor

Barnskydd

Barnets behov av vård och omsorg, förhållanden som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kan förutsätta barnskydd. På denna sida har sammanställts olika sätt på vilka barnskydd vidtas för att förbättra barnets välbefinnande.

En barnskyddsanmälan kan du göra på vardagar kl. 8-12 genom att ringa till barn- och familjesocialarbetets rådgivningnummer 06 325 2320 eller Österbottens socialjour tfn 06 325 2347 som dejourerar dygnet runt.

Barnskyddsanmälan och behovsbedömning: Läs mera

 • Med barns vård utom hemmet anser vi att barnets vård och fostran ordnas utanför hemmet. Då ett barn eller en ung person är i omedelbar fara han eller hon placeras enligt situationen antingen i familjevård eller i barnskyddsenheten. Vi ger kortvarig eller långvarig vård åt barn och unga som inte kan bo hemma.

 • Barnskyddets öppenvård

  En klientrelation inom barnskyddet inleds då man vid bedömningen av servicebehovet märker att barnet behöver stödåtgärder inom barnskyddet. Öppenvården baserar sig på en klientplan som socialarbetaren utarbetar tillsammans med barnet och föräldrarna.

 • Barnskyddsanmälan

  En barnskyddsanmälan kan vem som helst göra som märker att ett barn eller en ung person behöver hjälp.En utredning om behovet av barnskydd görs om barnets eller den ungas vård och tillsyn inte är tillräcklig, om förhållandena äventyrar barnets utveckling eller om barnets eget beteende är oroväckande.

 • Familjearbete

  Familjearbetet är målinriktat arbete som görs tillsammans med familjen. Familjearbetet är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Familjearbetet kan också vara ett mycket intensivt familjearbete under en längre tid.

 • Vi behöver dig, som bemöter barn och ungdomar med värme och förståelse och som är villig att öppna ditt hem för dem! Vi behöver familjevårdare för kortvarig och långvarig vård, samt stödfamiljer.

 • Väylä- öppenservicepunkt för barnskydd

  Syftet är att stödja barn och unga mellan 12 och 18 år samt deras föräldrar.