Förbigå menyn
Unga sitter på trappor

Barnskydd

Barnets behov av vård och omsorg, barnets förhållanden som äventyrar barnets utveckling eller barnets egna beteendet kan förutsätta behovet av barnskydd.

En barnskyddsanmälan kan du göra genom att ta kontakt antingen med Österbottens socialjour (dejourerar dygnet runt) eller på vardagar kl 8-12 ringa barnskyddets journummer. Läs mera

Österbottens socialjour 06 325 2347.

Barnskyddets journummer 06 325 2320.

 • Med barns vård utom hemmet avses att barnets vård och fostran ordnas utanför hemmet. Då ett barn eller en ung person är i omdelbar fara han eller hon placeras antingen i familjevård eller i institutionsvård. Vi ordnar ett barns eller en ung persons vård, fostran och annan dygnet runt omvårdnad i ett privathem utanför hemmet.

 • Barnskyddets öppenvård

  En klientrelation inom barnskyddets öppenvård inleds då beslut fattas om att en utredning om behovet av barnskydd ska göras eller andra brådskande barnskyddsåtgärder vidtas. Klientrelationen fortsätter efter att en utredning om behovet av barnskydd gjorts ifall socialarbetaren som svarar för barnets angelägenheter bedömer att barnet är i behov av stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård.

 • Barnskyddsanmälan och utredning om behovet av barnskydd

  Barnets behov av vård och omsorg, förhållanden som äventyrar barnets utveckling eller det egna beteendet kan förutsätta en utredning om behovet av barnskydd. En barnskyddsanmälan kan vem som helst göra som märker att ett barn eller en ung person behöver hjälp.

 • Familjearbete

  Familjearbete är hjälparbete som görs tillsammans med familjen och som syftar till förändring. Familjearbetet är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

 • Vi behöver dig, som bemöter barn och ungdomar med värme och förståelse och som är villig att öppna ditt hem för dem! Vi behöver familjevårdare för kortvarig och långvarig vård, samt stödfamiljer.

 • Omhändertagande

  Omhändertagande kan göras då barnets hälsa och utveckling är allvarligt hotade och stödåtgärderna inom öppenvården inte räcker till eller är omöjliga att genomföra. Omhändertagande är en åtgärd som vidtas i sista hand, och vid behov kan åtgärder även vidtas utan föräldrarnas samtycke.

 • Väylä- öppenservicepunkt för barnskydd

  Syftet är att stödja barn och unga mellan 12 och 18 år samt deras föräldrar.