Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Terapiparken

Barns vård utom hemmet

Med barns vård utom hemmet anser vi att barnets vård och fostran ordnas utanför hemmet. Då ett barn eller en ung person är i omedelbar fara han eller hon placeras enligt situationen antingen i familjevård eller i barnskyddsenheten. Vi ger kortvarig eller långvarig vård åt barn och unga som inte kan bo hemma.

I familjevård barnets vård och fostran ordnas i privathem. Fosterhemmet kan finnas i Vasa eller i närområdet. Läs mera om familjevård.

Våra barnskyddsenheterna är hemlika och specialiserat sig på att stöda barns och ungas utveckling.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Mäntykoti
Båskvägen 20
65320 Vasa

Barnhemsföreståndaren tfn 0400 772 230, ledande handledaren tfn 040 757 2641 och handledare tfn 040 718 6722.

Gustavsro ungdomshem

Chef för Gustavsro ungdomshem tfn 0400 958 893

Gustavsro ungdomshem besår av tre olika enheter:

Pysäkki
Gustavsrovägen 28
65230 Vasa

Ledande handledaren tfn 040 643 3909, handledare tfn 040 744 2644

Kortteeri
Gripgatan 4
65380 Vasa

Ledande handledaren tfn 040 657 5953, handledare tfn 040 560 2647

Omakoti
Tallmarksvägen 14
65280 Vasa

Ledande handledaren tfn 040 631 6160, handledare tfn 040 834 7345