Förbigå menyn
Opastettu_Kavely_Palosaari

Barns vård utom hemmet

Med barns vård utom hemmet avses att barnets vård och fostran ordnas utanför hemmet. Då ett barn eller en ung person är i omdelbar fara han eller hon placeras antingen i familjevård eller i institutionsvård. Vi ordnar ett barns eller en ung persons vård, fostran och annan dygnet runt omvårdnad i ett privathem utanför hemmet.

Han eller hon placeras att bo i en av socialväsendet vald familj som en familjemedlem antingen tillfälligt eller tillsvidare. Fosterhemmet kan finnas i Vasa eller i närområdet. Ett omhändertaget barn eller ett barn som placeras som stödåtgärd inom öppenvården kan placeras i familjevård.

Som familjevårdare godkänner vi en person som på basis av sin utbildning, erfarenhet eller personliga egenskaper är lämplig att ge familjevård. Med familjevårdaren gör vi ett uppdragsavtal.

Våra barnskyddsanstalterna är hemlika verksamhetsenheter som specialiserat sig på att stöda barns och ungas utveckling. Vi erbjuder en trygg vård och en stimulerande uppväxtmiljö. Vi ger kortvarig eller långvarig vård åt barn och unga som inte kan bo hemma.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Vård utom hemmet och institutionsvårds kontaktuppgifter

Mäntykoti
Båskvägen 20
65320 Vasa

Barnhemsföreståndaren 0400 772 230, ledande handledaren 040 757 2641 och avdelningen 040 718 6722.

Gustavsro ungdomshem

Chef för Gustavsro ungdomshem tfn 0400 958 893

Gustavsro ungdomshem besår av tre olika enheter:

Pysäkki
Gustavsrovägen 28
65230 Vasa

Ledande handledaren tfn 040 643 3909, handledare 040 744 2644

Kortteeri
Gripgatan 4
65380 Vasa

Ledande handledaren tfn 040 657 5953, handledare tfn 040 560 2647

Omakoti
Tallmarksvägen 14
65280 Vasa

Ledande handledaren tfn 040 631 6160, handledare tfn 040 834 7345