Förbigå menyn

Information om coronaviruset

I hemma 5

Familjearbete

Familjearbete är en stödform som är beroende på socialvårdslagen och barnskyddslagen. Om en familj behöver familjearbete, gör socialarbetare beslutet av saken.

Vi gör familjearbete tillsammans, hemma hos kunden. Vår verksamhet är omfattande, planmässig och långsiktig.

Familjearbete

Inom familjearbetet ger vi stöd och handledning till familjen för att den ska kunna stärka sina egna resurser och förbättra inbördes interaktionen. I familjearbetet stöder familjen i deras hem. Familjearbetet är en stödåtgärd som baserar sig på socialvårdslagen.

Vi strävar till att erbjuda stöd till barnfamiljerna i ett så tidigt skede som möjligt genast efter att ett bekymmer har observerats. Genom familjearbetet stöder vi föräldraskapet, ger vi handledning i vården och fostran av barnet, förstärker vi familjens funktionsförmåga och erbjuder vi handledning till att sköta vardagsrutinerna i hemmet.

Effektiverat familjearbete

Effektiverat familjearbete är en stödåtgärd för öppenvården som baserar sig på barnskyddslagen. Vi arbetar i regel i par i familjens eget hem. Familjernas utmaningar är mångsidiga och därför arbetar vi i effektivt samarbete tillsammans med familjen.

Inom effektiverat familjearbete stöder vi familjens interna växelverkan och hjälper familjen utvidga sitt sociala stödnätverk. Därtill hjälper vi med att förebygga utslagning. Genom effektiverat familjearbete stöder vi föräldraskap, ger vi handledning i vården och fostran av barnet, förstärker vi familjens funktionsförmåga och erbjuder vi handledning till att sköta vardagsrutinerna i hemmet.

Väylä

I Väylä erbjuder vi stöd åt 12-18 -åriga unga och deras familjer. Vi stöder den unge och dennes familj så att vardagen skulle förlöpa så bra som möjligt. Tillsammans med den unga personen och dennes familj söker vi nya lösningar och verksamhetsmodeller i knytpunkterna för vardagen och samtidigt strävar vi till att förebygga att problemen drivs till sin spets.

Vi finns som hjälp främst för den unga personen, trots att vi även fungerar i samarbete med dennes föräldrar. Genom diskussion, olika uppgifter och att göra tillsammans kartläggar vi en helhetsbild om den unga personens liv och vardagliga erfarenheter. På detta sätt kan vi identifiera de ungas styrkor och resurser. Tillsammans med föräldrarna lär vi oss viktiga ärenden i fråga om den unga personens uppväxt och utveckling.

Håven

I Håven ger vi stöd och handledning till 12-18 -åriga unga som provat på eller använder rusmedel och även deras familjer. Våra handledare är i ett tidigt skede med för att utreda den unga personens situation och rusmedelsanvändning.

Vårt mål är att motivera den unga personen till ett rusfritt liv samt att uppmuntra denne till att hitta nya funktionsmodeller och lösningar i stället för rusmedlen. Vi arbetar vid behov även en längre tid med den unga personen, ifall dennes situation förutsätter detta.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Familjearbete

Ledande familjehandledare tel. 040-707 8170

Adresser:

Hovrättsesplanaden 23 B, 65100 Vasa och

Båskvägen 20, 65320 Vasa