Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Familjearbete

Inom familjearbetet ger vi stöd och handledning till familjen för att stärka sina egna resurser och förbättra den gemensamma växelverkan. Familjearbetet är en lågtröskelservice, där vi i regel stöder familjen i deras hem. Familjearbetet är en stödåtgärd som baserar sig på socialvårdslagen.

Vi strävar till att erbjuda stöd till barnfamiljerna i ett så tidigt skede som möjligt genast efter att en oro har upp kommit. Genom familjearbetet stöder vi föräldraskapet, ger vi handledning i vård och fostran av barnet, förstärker vi familjens funktionsförmåga och erbjuder vi handledning att sköta vardagsrutinerna i hemmet.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

På förfrågningar som gäller familjearbete svarar ledande handledaren på nummer 040-707 8170.