Förbigå menyn

Familjearbete

Familjearbetet är målinriktat arbete som görs tillsammans med familjen. Familjearbetet är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Familjearbetet kan också vara ett mycket intensivt familjearbete under en längre tid.

Innan intensivt familjearbete inleds görs en detaljerad plan för familjearbetet. Klientplan görs i samarbete mellan barnet och barnets föräldrar, familjearbetet och den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

På förfrågningar som gäller familjearbete svarar ledande handledaren på nummer 040-707 8170.