Förbigå menyn
Lapsi leikkii pihalla

Familjevård

Vi behöver dig, som bemöter barn och ungdomar med värme och förståelse och som är villig att öppna ditt hem för dem! Vi behöver familjevårdare för kortvarig och långvarig vård, samt stödfamiljer.

Familjevård innebär att ett barn eller ungdom, som behöver vård utanför det egna hemmet, får omvårdnad i en privat familj. Familjevård ges av familjevårdare som kallades tidigare för fosterföräldrar och familjehemmet fosterfamilj. En privat familj som tillhandahåller familjevård kallas familjehem.

Familjevård används både som vård utom hemmet för omhändertagna barn och unga och som som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Anledningarna till att ett barn eller ungdom inte kan bo hemma kan vara många och olika, t.ex. missbruk, psykisk ohälsa, andra svårigheter i familjen, förälders sjukdom eller död.

Blev du intresserad? Ta kontakt! Här nedan finns ett formulär där du kan anmäla ditt intresse utan att du förbinder dig till något. Därefter ringer vi upp dig och berättar mer och svarar på de frågor du har. Du kan naturligtvis också ringa oss.

Information om familj som önskar öppna sitt hem för ett barn (pdf)

 • Den kortvariga familjevårdens uppdrag

  Kortvarig familjevård är en tillfällig placering. Familjevårdarens uppgift är att under tiden barnet bor i familjen erbjuda en trygg vardag, stöd och förutsägbarhet, samt värme, förståelse, tröst och omsorg. Barnet eller den unga skall ha möjlighet att uttrycka alla sina känslor, t.ex. sorg, oro, ilska, rädsla och de vuxna skall kunna ta emot känslorna.

 • Familjevårdaruppdraget

  Familjevårdaruppdraget handlar om att öppna sitt hem som uppväxt- och livsmiljö för ett barn eller en ungdom under en kort eller längre tid, ibland under barnets hela uppväxt. Familjevårdare tar hand om barnet som en del av familjen.

 • Kan du tänka dig att bli stödfamilj?

  En stödfamilj är en helt vanlig familj, som har tid, utrymme och engagemang och möjlighet att regelbundet ta emot ett barn i det egna hemmet och vardagen.

 • Kortvarig familjevård

  Kortvarig familjevård innebär att ett barn eller ungdom, som akut behöver vård utanför det egna hemmet placeras och får omvårdnad i en privat familj under en begränsad tid.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Vasas familjevårdsteam:

 • Chef för familjevården Jouni Riitijoki, tfn 040 486 2419, jouni.riitijoki@vasa.fi
 • Familjevårdens socialarbetare Camilla Helsing-Isaksson, tfn 06 325 2318, 040 168 1568, camilla.helsing-isaksson@vasa.fi
 • Familjevårdens socialhandledare Essi Peurala, tfn 040 689 7756, essi.peurala@vasa.fi
 • Familjevårdens socialhandledare Tea Pettersson, tfn 040 689 7852, tea.pettersson@vasa.fi
 • Sakkunnig i utvecklingspsykologi Pamela Antila, tfn 040 632 4645, pamela.antila@vasa.fi