Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Kortvarig familjevård

Kortvarig familjevård innebär att ett barn eller ungdom placeras akut och får omvårdnad i en privat familj under en begränsad tid. I den kortvariga familjevården i Vasa har familjerna jour turvis och är därmed beredda att ta emot ett barn dygnet runt.

Placeringarna är antingen brådskande eller öppenvårdsplaceringar. Behov av placering kommer ofta fram snabbt. Familjevårdare tar hand om barnet under den tid som behövs. Därefter återvänder barnet planenligt antingen hem eller till långvarigare vård utom hemmet.

Av familjevårdare i kortvarig familjevård krävs det samma som av familjevårdare i övrigt. Läs mer: Familjevård

Den kortvariga familjevårdens särdrag

Det krävs förmåga att stå ut med ovisshet. Den kortvariga familjevårdens särdrag är bland annat att ta emot barn med kort förvarning och lite förhandsinformation, att lugna och ge stöd åt ett barn i kris, ovisshet om placeringens längd, samt upprepade förändringar i familjen. På grund av uppdragets karaktär behöver åtminstone en av de vuxna vara hemma.

Familjevårdare får stöd till sitt viktiga uppgift

Vid sidan av det stöd som erbjuds alla familjevårdare får de kortvariga familjevårdarna dessutom ett intensivt stöd av familjevårdens socialhandledare.

Till familjevårdare i kortvarig familjevård betalas ett löpande arvode på grund av att arbetet kräver jourberedskap. När ett barn placeras tillkommer vårdarvode och kostnadsersättning.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Vasas familjevårdsteam