Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Väylä- öppenservicepunkt för barnskydd

Syftet är att stödja barn och unga mellan 12 och 18 år samt deras föräldrar.

Väylä är Vasa stads öppenservicepunkt för barnskydd. Målet är att stöda och handleda den unga i vardagen så att hans/hennes livshanteringsfärdigheter förstärks. Målet är att sträva till att förebygga att problemen eskalerar så mycket att den unga måste placeras utanför hemmet.

Den unga kommer till Väylä enligt handledning från en socialarbetare inom barnskyddet. Längden på klientskapet bestäms enligt individuella behov.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Ansvarig ledare tfn 040 707 8170

Ledare tfn 0400 850 783, 0400 850 793 och 0400 850 765

Postadress:
PB 241
65101 Vasa

Besöksadress:
Hovrättsesplanaden 23 B
65100 Vasa