Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Faderskapsutredning

Föräldrarna som inte är gifta kan begära faderskapserkännande hos sin egen mödrarådgivning innan barnets födelse.

Föräldrarna som inte är gifta kan begära faderskapserkännande hos sin egen mödrarådgivning innan barnets födelse. Faderskapserkännandet uppgörs i slutskedet av graviditeten, v. 30-32.

Faderskapserkännandet kan även göras efter barnets födelse, som tidigare, hos kommunens barnatillsyningsman. DNA-provena tas hos barnatillsyningsmannen.

Då erkännandet har fastställts uppstår mellan barnet och mannen som erkänt faderskapet samt dennes släktingar ett rättsligt giltigt släktskap. Fastställande av faderskap utom äktenskap kan göras genom erkännande av faderskap eller via domstol varvid avgörande ges i tvistemål som gäller fastställande av faderskap. Enligt det har barnet rätt till underhåll även av sin far samt rätt att ärva fadern och släktingar på fädernet. Barnet får rätt att träffa sin far och barnet kan få faderns efternamn efter att faderskapet fastställts.

Kontaktuppgiter

På förfrågningar som gäller utredning av faderskap svarar:

  • Barnatillsyningsman, telefontid må-ti 09.00 - 10.00, ons - to 13.00 - 14.00, fre ingen telefontid. Telefon  06 325 2613

  • Barnatillsyningsman, telefontid må-ti 09.00 - 10.00, ons - to 13.00 - 14.00, fre ingen telefontid. Telefon  06 325 2619

  • Ledande socialarbetaren, telefontid må-ti 09.00 - 10.00, ons - to 13.00 - 14.00, fre ingen telefontid. Telefon  06 325 2247

  • Servicesekreterare, telefontid må - fre klo 9.00 - 15.00. Telefon  040 486 1073