Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapsi sylissä

Familjerådgivningen

På familjerådgivningen erbjuds mångsidig sakkunnighjälp vid svårigheter i familjelivet. Familjerådgivningen har som uppgift att stöda en positiv utveckling hos barn samt att bidra till att familjerna är välmående och fungerande.

Du kan ta kontakt med familjerådgivningen om du behöver stöd i föräldraskapet eller familjerelationerna, i frågor gällande parrelationen samt om du är orolig för barnets beteende och välmående (barnet kan t.ex ha svårt att följa uppmaningar, vara oroligt, nedstämt eller ha rädslor).

Familjerådgivningen erbjuder också stöd i skilsmässosituationer. Vid medlingssamtalen försöker vi hjälpa föräldrar som genomgår en separation eller separerat att hantera situationen och hitta lösningar där man beaktar både barnens behov och de vuxnas synvinklar.

Till vår verksamhet hör också samarbete med olika instanser kring barnet, såsom dagvården och skolan. I mån av möjlighet ordnar vi även grupper för föräldrar. Personalen har utöver sin grundexamen ofta en specialutbildning t.ex. i familjerådgivningsarbete, familjeterapi och sexualrådgivning.

Vår verksamhet är konfidentiell och avgiftsfri.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

 • Frågor och tidsbokningen på första hand må – ti och to - fr kl. 10-12 på nummer 06 325 2650 (familjerådgivningens journummer). Du kan lämna ett ringbud på 06 325 3958 må–fr kl 13-15.

 • Carina Borg ledande psykolog, psykoterapeut 06 325 2657 / 040 355 3484

 • Mari Ojajärvi, psykolog 06 325 2651 / 040 144 8355

 • Anna-Lotta Högbacka, psykolog 06 325 2652 / 040 183 1402

 • Carita Frants socialarbetare, familjeterapeut, sexualrådgivare 06 325 2653 / 040 194 5637

 • Sara Södö, socialarbetare 06 325 2655 / 040 182 2780

 • Johanna Levälahti, socialarbetare 06 325 2813 / 040 188 4554

 • Liisa Lähdesmäki, byråsekreterare 06 325 3958

Sosiaalikeskus

 • Socialcentret, Vörågatan 46, 5 vån. Vörågatan 46, Vaasa

  Öppna kartan