Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapsi sylissä

Familjerådgivningen

På familjerådgivningen erbjuds mångsidig sakkunnighjälp vid svårigheter i familjelivet. Familjerådgivningen har som uppgift att stöda en positiv utveckling hos barn samt att bidra till att familjerna är välmående och fungerande.

Du kan ta kontakt med familjerådgivningen om du behöver stöd i föräldraskapet eller familjerelationerna, i frågor gällande parrelationen samt om du är orolig för barnets beteende och välmående (barnet kan t.ex ha svårt att följa uppmaningar, vara oroligt, nedstämt eller ha rädslor).

Familjerådgivningen erbjuder också stöd i skilsmässosituationer. Vid medlingssamtalen försöker vi hjälpa föräldrar som genomgår en separation eller separerat att hantera situationen och hitta lösningar där man beaktar både barnens behov och de vuxnas synvinklar.

Till vår verksamhet hör också samarbete med olika instanser kring barnet, såsom dagvården och skolan. I mån av möjlighet ordnar vi även grupper för föräldrar. Personalen har utöver sin grundexamen ofta en specialutbildning t.ex. i familjerådgivningsarbete, familjeterapi och sexualrådgivning.

Vår verksamhet är konfidentiell och avgiftsfri.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

 • Frågor och tidsbokningen må – ti och to - fr kl. 10-12 på nummer (familjerådgivningens journummer). Telefon  06 325 2650

 • Johanna Levälahti, ledande socialarbetare. Telefon  040 188 4554

 • Mari Ojajärvi, psykolog. Telefon  040 144 8355

 • Anna-Lotta Högbacka, psykolog. Telefon  040 183 1402

 • Tuuli-Kaisa Peltola, vik. psykolog. Telefon  040 513 6018

 • Carita Frants socialarbetare, familjeterapeut, sexualrådgivare. Telefon  040 194 5637

 • Sara Södö, socialarbetare. Telefon  040 186 2721

 • Sarah Storm, vik. socialarbetare. Telefon  040 355 3484

 • Liisa Lähdesmäki, byråsekreterare. Telefon  06 325 3958

Sosiaalikeskus

 • Socialcentret, Vörågatan 46, 5 vån. Vörågatan 46, Vaasa

  Öppna kartan