Förbigå menyn

Information om coronaviruset

talvi

Familjevåld och våld i nära relationer

Om du är utsatt för familjevåld och våld i nära relationer eller om du själv har använt våld, finns det hjälp att få. På denna sida finns information om vad våld är och hur det kan förebyggas.

Familjevåld och våld i nära relationer betyder att förövaren och offret för våld i nära relationer är eller har stått i nära förhållande till varandra. Våld i nära relationer kan riktas mot personens nuvarande eller tidigare partner, barn, nära släkting eller någon annan närstående. Vanligtvis utsätts offrets hela närmaste krets för konsekvenserna av våldet och därför är det viktigt att söka hjälp.

Våldet kan till sin karaktär vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Det kan också vara försummelse eller förhindrande av att de grundläggande behoven tillgodoses.

Sök hjälp

Ring och berätta att du behöver hjälp. De yrkesutbildade personernas uppgift är att kartlägga din situation. De ställer direkta frågor om våld i nära relationer och inom familjen. Tillsammans med dig tar de reda på vad som har hänt och hur kan man ta itu situationen vid behov.

Beroende på din situation kan du under tjänstetid kontakta:

Hjälp finns att få dygnet runt:

  • Österbottens skyddshem tfn 06 312 9666
  • Polisen och nödnummer tfn 112
  • Jour vid Vasa centralsjukvården tfn 06 213 2009
  • Österbottens socialjouren tfn 06 325 2347

Läs mera: Hjälp och stöd vid familjevåld och våld i nära relationer – Vasas verksamhetsmodell (pdf)

Ta kontakt

Österbottens socialjouren (24/7) tfn 06 325 2347

Handledning, rådgivning och mottagning inom barn- och familjesocialarbete må–fr kl. 8–12, tfn 06 325 2320

Österbottens skyddshem, handledare, tfn 06 312 9666 och socialarbetare, tfn 050 522 2224. https://sv.vaasanensijaturvakoti.fi/

Gratis riksomfattande Nollinjen (24/7) tfn 080 005 005 till alla som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld i en nära relation. www.nollalinja.fi/sv/