Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
flickan sitter

Förebyggande familjearbete

Peppi familjearbete stöder familjen i vardagliga situationer, som familjen själv upplever vara utmanande. Du kan ta kontakt om du behöver råd eller stöd i situationer som berör barnfamiljens vardag,

Peppi, ”familjearbetet för familjernas mindre dilemman”, är riktad till barnfamiljer i Vasa som inte är klienter inom socialvården eller barnskyddet.

Att ta kontakt med familjearbetet innebär inte att man automatiskt blir klient inom socialvården eller barnskyddet och det förbinder eller förpliktar inte heller familjen till någonting.

Peppi familjearbetet är konfidentiellt och avgiftsfritt. I regel har man möjlighet att få stöd via Peppi -familjearbete under en tre månaders period.

I vilka ärenden hjälper vi

Frågorna behöver inte alltid vara så stora. Även mindre bekymmer är viktiga!

Vi hjälper t.ex. när

  • barnets dygnsrytm inte fungerar
  • barnets uttryckande av känslor oroar
  • ett barn är svartsjukt på babyn
  • beteendet hos en tonåring utmanar
  • du behöver stöd i föräldraskapet

Stöd i vardagen

Vi hjälper per telefon eller genom att komma på plats. Vi kan träffas t.ex. hemma, på rådgivningen, på ett café, på barnets dagvårdsplats eller i en lekpark. Enligt önskan kan vi även träffas på familjehandledarens kontor.

Vi ger stöd i föräldraskapet genom att lyssna och stöda föräldern i rollen som mamma eller pappa.

Vi kan vid behov även vara med vid besvärliga situationer för att ge praktiska förslag på hur familjen kunde hantera situationen.

Stödet ges alltid på basen av gemensamma överenskommelser med famlijen.

Även gruppverksamhet

Som tillägg till rådgivningen och handledningen har vi även gruppverksamhet, till exempel Vägledande samspel-grupper.

Programmet för Vägledande samspel (ICDP) fokuserar på att effektivera positivt samspel mellan föräldrarna och barnen och ökar därtill föräldrarnas sensitivitet att tolka barnets meddelanden. I gruppen får föräldrarna möjlighet att lära sig tolka barnets meddelanden och förstå faktorer som påverkar barnets beteende.

Chat-tjänst är öppen under vardagar

Via chatten kan du anonymt fråga om allmän vägledning och allmänna råd angående barnfamiljers vardagliga ärenden. Via tjänsten blir man inte klient inom socialarbetet.

Chatten är öppen kl. 9-15.

Yrkeskunniga inom familjearbetet svarar på dina frågor. Vi inleder tjänsten först på finska och i ett senare skede börjar vi även betjäna på svenska.

I chatten skall man inte uppge socialskyddssignum, personuppgifter eller andra konfidentiella uppgifter. Observera att man via chatten inte kan boka tid, inlämna ansökningar eller fråga om personliga beslut.

Konversationerna i chatten sparas inte. De anonyma uppgifterna i tjänsten (t.ex. antal ärenden, typ av ärenden) sparas för statistik och utveckling av tjänsten.

Ta kontakt

Under tiden 20.7-9.8 nås det förebyggande familjearbetet i huvudsak via den elektroniska ansökan. Barn och familjesocialservicens chat är öppen vardagar kl. 9-15. Trevlig sommar!