Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Förebyggande familjearbete

Förebyggande familjearbete stöder familjen i vardagliga situationer, som familjen själv upplever vara utmanande. Ta kontakt om du behöver råd eller stöd i situationer som berör barnfamiljens vardag,

Förebyggande familjearbete Pippi -familjearbetet för familjernas mindre dilemman- är riktad till barnfamiljer i Vasa som inte är klienter inom socialvården eller barnskyddet. Service är konfidentiellt och avgiftsfritt.

Att ta kontakt med förebyggande familjearbetet innebär inte att man automatiskt blir klient inom socialvården eller barnskyddet och det förbinder eller förpliktar inte heller familjen till någonting. I regel har du möjlighet att få stöd via förebyggande familjearbetet under en tre månaders period.

I vilka ärenden hjälper vi

Frågorna behöver inte alltid vara så stora. Även mindre bekymmer är viktiga! Vi hjälper t.ex. när

  • barnets dygnsrytm inte fungerar
  • barnets uttryckande av känslor oroar
  • ett barn är svartsjukt på babyn
  • beteendet hos en tonåring utmanar
  • du behöver stöd i föräldraskapet

Stöd i vardagen

Vi hjälper per telefon eller genom att komma på plats. Vi kan träffas t.ex. hemma, på rådgivningen, på ett café, på barnets dagvårdsplats eller i en lekpark. Enligt önskan kan vi även träffas på familjehandledarens kontor.

Vi ger stöd i föräldraskapet genom att lyssna och stöda föräldern i rollen som mamma eller pappa.

Vi kan vid behov även vara med vid besvärliga situationer för att ge praktiska förslag på hur familjen kunde hantera situationen.

Stödet ges alltid på basen av gemensamma överenskommelser med famlijen.

Chat-tjänst är öppen tisdagar och fredagar

Via chatten kan du anonymt fråga om allmän vägledning och allmänna råd angående barnfamiljers vardagliga ärenden. Via tjänsten blir man inte klient inom socialarbetet.

Chatten är öppen tisdagar och fredagar kl 13-15.

Yrkeskunniga inom familjearbetet svarar på dina frågor. Vi inleder tjänsten först på finska och i ett senare skede börjar vi även betjäna på svenska.

I chatten skall man inte uppge socialskyddssignum, personuppgifter eller andra konfidentiella uppgifter. Observera att man via chatten inte kan boka tid, inlämna ansökningar eller fråga om personliga beslut.

Konversationerna i chatten sparas inte. De anonyma uppgifterna i tjänsten (t.ex. antal ärenden, typ av ärenden) sparas för statistik och utveckling av tjänsten.

Ta kontakt

Barn och familjesocialservicens chat är öppen tisdagar och fredagar kl 13-15.