Förbigå menyn

Information om coronaviruset

äiti ja vauva

Hemservice för barnfamiljer

En vårdare inom hemservice för barnfamiljer har hand om barnen tillsammans med föräldrarna, ger uppfostringsråd, stöd i föräldraskapet, i hanteringen av vardagsrutiner och stöd som syftar till att förbättra familjens förmåga att fungera i förändrade livssituationer.

Hemservice kan ges tillfälligt eller under längre tid och planenligt.

Klienten betalar en månadsavgift för hemservicen som baserar sig på bruttoinkomsterna, familjens storlek och servicekvantiteten eller en besöksavgift som baserar sig på besökets längd (förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården).

Kriterier för beviljande av hemservice

 • Det finns under 18 åriga barn i familjen
 • Särskilt hjälpbehov som berör graviditet eller förlossning
 • Flerlingsfamiljer
 • En förälders överraskande insjuknande, utmattning eller annan krissituation i familjen
 • Terapeutisk och pedagogisk vägledning för barn
 • Behärskande och stärkande av familjens vardagsrutiner
 • Akuta förändringar i livet och stödande av familjens egen funktionsförmåga i ändringssituationer
 • Stödande av växelverkan mellan förälder och baby
 • Skada eller långvarig sjukdom hos föräldern eller barnet
 • Stödande och handledande av familjer som lider risk för utslagning
 • Annat särskilt behov som utvärderas tillsammans med andra instanser som arbetar med familjer

Hemservice för barnfamiljer beviljas inte i följande situationer

 • Vård av barn som akut insjuknat, ifall föräldern har rätt att stanna hemma och sköta barnet
 • Enbart städning
 • Dagvård är den primära servicen för enbart barnomsorgsbehov i fråga om barn i dagvårdsålder
 • Barnomsorgsbehov för små skolbarn som beror på morgon-, eftermiddags- och semestertider
 • P.g.a. distansarbete som utförs hemma, studier eller hobbyn
 • För sjukvårdsliga situationer, t.ex. givande av medicin

Chattjänst

Via chatten kan du anonymt fråga om hemservice för barnfamiljer:

 • Är er familj berättigad att få hjälp
 • Klientavgifter
 • Hurudan hjälp kan vi ge

Via tjänsten blir man inte klient inom socialarbetet. Chatten är öppen tisdagar och torsdagar kl. 13-15.

Yrkeskunniga inom familjearbetet svarar på dina frågor. Vi inleder tjänsten först på finska och i ett senare skede börjar vi även betjäna på svenska.

I chatten skall man inte uppge socialskyddssignum, personuppgifter eller andra konfidentiella uppgifter. Observera att man via chatten inte kan boka tid, inlämna ansökningar eller fråga om personliga beslut.

Konversationerna i chatten sparas inte. De anonyma uppgifterna i tjänsten (t.ex. antal ärenden, typ av ärenden) sparas för statistik och utveckling av tjänsten.

Mera information

 • Hemservice för barnfamiljer hemserviceledaren, telefontid må - to kl 8.30 - 13.00 och fre kl 8.30 - 11.00. Telefon  06 325 2359