Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapsi leikkii pihalla

Underhåll för barn

Underhållsansvaret för den av föräldrarna som inte bor med barnet slås fast genom ett underhållsavtal som fastställs av social- och hälsovårdsnämnden eller genom domstolsbeslut.

Då faderskapet har fastställts har barnet bland annat rätt till underhåll av fadern samt rätt att ärva sin far och släktingar på fädernet.

Avtalet kan göras på barnatillsyningsmannens eller byråsekreterarens mottagning, där man kommer överens om underhållsavtalets innehåll.

I och med den ändring av lagen om underhållsstöd som träder i kraft 1.1.2020 höjs underhållsstödet med 7 euro i månaden. Underhållsstödet är bundet till levnadskostnadsindexet som i början av nästa år höjs med cirka 0,77 procent. När man tar i beaktande de här två förändringarna kommer det fulla underhållsstödet från och med ingången av nästa år att vara 167,01 euro i månaden för varje barn.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

På förfrågningar som gäller underhåll för barn svarar

  • Handledning och rådgivning i ärenden som berör skilsmässa och faderskap, må-fr kl. 9.00-12.00 och 12.30-15.00, tfn 040 169 9401

  • De första avtal barnatillsyningsmän tfn 06 325 2615 eller 06 325 2619 (telefontid må-ti 09.00 - 10.00, ons - to 13.00 - 14.00, fre ingen telefontid)

  • Förnyande av avtal socialhandledare tfn 06 325 2613 (telefontid må-ti 09.00 - 10.00, ons - to 13.00 - 14.00, fre ingen telefontid)