Förbigå menyn
Lapsi leikkii pihalla

Underhåll för barn

Underhållsansvaret för den av föräldrarna som inte bor med barnet slås fast genom ett underhållsavtal som fastställs av social- och hälsovårdsnämnden eller genom domstolsbeslut.

Då faderskapet har fastställts har barnet bland annat rätt till underhåll av fadern samt rätt att ärva sin far och släktingar på fädernet.

Avtalet kan göras på barnatillsyningsmannens eller byråsekreterarens mottagning, där man kommer överens om underhållsavtalets innehåll.

Underhållsstödet och underhållsbidraget stiger med 1,5 procent från början av 2019. Förändringen är bunden till levnadskostnadsindex. Underhållsstödet är 158,74 euro per barn och månad från och med 1.1.2019.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

På förfrågningar som gäller underhåll för barn svarar

  • De första avtal barnatillsyningsmän tfn 06 325 2615 eller 06 325 2619 (telefontid må-ti 09.00 - 10.00, ons - to 13.00 - 14.00, fre ingen telefontid)

  • Förnyande av avtal socialhandledare tfn 06 325 2613 (telefontid må-ti 09.00 - 10.00, ons - to 13.00 - 14.00, fre ingen telefontid)