Förbigå menyn
Opastettu_Kavely_Palosaari

Barnskydd och vård utom hemmet

Med barns vård utom hemmet avses att barnets vård och fostran ordnas utanför hemmet. Då ett barn eller en ung person är i omdelbar fara han eller hon placeras antingen i familjevård eller i institutionsvård. Vi ordnar ett barns eller en ung persons vård, fostran och annan dygnet runt omvårdnad i ett privathem utanför hemmet.

Han eller hon placeras att bo i en av socialväsendet vald familj som en familjemedlem antingen tillfälligt eller tillsvidare. Fosterhemmet kan finnas i Vasa eller i närområdet. Ett omhändertaget barn eller ett barn som placeras som stödåtgärd inom öppenvården kan placeras i familjevård.

Som familjevårdare godkänner vi en person som på basis av sin utbildning, erfarenhet eller personliga egenskaper är lämplig att ge familjevård. Med familjevårdaren gör vi ett uppdragsavtal.

Våra barnskyddsanstalterna är hemlika verksamhetsenheter som specialiserat sig på att stöda barns och ungas utveckling. Vi erbjuder en trygg vård och en stimulerande uppväxtmiljö. Vi ger kortvarig eller långvarig vård åt barn och unga som inte kan bo hemma.

 • Barnskyddets öppenvård

  En klientrelation inom barnskyddets öppenvård inleds då beslut fattas om att en utredning om behovet av barnskydd ska göras eller andra brådskande barnskyddsåtgärder vidtas. Klientrelationen fortsätter efter att en utredning om behovet av barnskydd gjorts ifall socialarbetaren som svarar för barnets angelägenheter bedömer att barnet är i behov av stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård.

 • Barnskyddsanmälan och utredning om behovet av barnskydd

  Barnets behov av vård och omsorg, förhållanden som äventyrar barnets utveckling eller det egna beteendet kan förutsätta en utredning om behovet av barnskydd. En barnskyddsanmälan kan vem som helst göra som märker att ett barn eller en ung person behöver hjälp.

 • Familjearbete

  Familjearbete är hjälparbete som görs tillsammans med familjen och som syftar till förändring. Familjearbetet är en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

 • Vi behöver dig, som bemöter barn och ungdomar med värme och förståelse och som är villig att öppna ditt hem för dem! Vi behöver familjevårdare för kortvarig och långvarig vård, samt stödfamiljer.

 • Omhändertagande

  Omhändertagande kan göras då barnets hälsa och utveckling är allvarligt hotade och stödåtgärderna inom öppenvården inte räcker till eller är omöjliga att genomföra. Omhändertagande är en åtgärd som vidtas i sista hand, och vid behov kan åtgärder även vidtas utan föräldrarnas samtycke.

 • Väylä- öppenservicepunkt för barnskydd

  Syftet är att stödja barn och unga mellan 12 och 18 år samt deras föräldrar.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Vård utom hemmet och institutionsvårds kontaktuppgifter

Vasa familjestödcentral (Mäntykoti)
Båskvägen 20
65320 Vasa

Barnhemsföreståndaren 040 555 2397, ledande handledaren 0400 77 22 30 och avdelningen 040 718 6722.

Gustavsro ungdomshem

Chef för Gustavsro ungdomshem tfn 0400 958 893

Gustavsro ungdomshem besår av tre olika enheter:

Pysäkki
Gustavsrovägen 28
65230 Vasa

Ledande handledaren tfn 040 643 3909, handledare 040 744 2644

Kortteeri
Gripgatan 4
65380 Vasa

Ledande handledaren tfn 040 657 5953, handledare tfn 040 560 2647

Omakoti
Tallmarksvägen 14
65280 Vasa

Ledande handledaren tfn 040 631 6160, handledare tfn 040 834 7345