Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapsi leikkipuistossa

Vårdnadshavande av barn och umgängesrätt

Barnets föräldrar kan komma överens om att båda föräldrarna har vårdnaden om barnet eller att endast den ena har vårdnaden. Föräldrarna kan också komma överens om barnets boende och om hur barnet träffar den av föräldrarna hos vilken barnet inte bor.

Innan avtalet fastställs ska man försäkra sig om att avtalet motsvarar barnets bästa. Avsikten är att trygga barnets ställning och kontakt med båda föräldrarna då föräldrarna skiljer sig.

Domstolen kan av social- och hälsovårdsnämnden begära en utredning om förhållandena i sådana fall där föräldrarna inte kunnat komma överens om barnets vårdnad, boende och umgänge.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

På förfrågningar som gäller barnets vårdnad, boende och underhåll svarar

  • Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 - 10.00, ons - to 13.00 - 14.00, fre ingen telefontid). Telefon  06 325 2619

  • Barnatillsyningsman (telefontid må-ti 09.00 - 10.00, ons - to 13.00 - 14.00, fre ingen telefontid). Telefon  06 325 2613

  • Ledande socialarbetare (telefontid må-ti 09.00 - 10.00, ons - to 13.00 - 14.00, fre ingen telefontid). Telefon  06 325 2247

  • Servicesekreterare (må - fre klo 9.00 - 15.00). Telefon  040 486 1073