Förbigå menyn
Sjuksköterska och patient

Hälso- och sjukvård

 • Diabetesmottagningen

  Diabetiker sänds till Diabetesmottagningen med remiss från den vårdande läkaren eller diabetesskötaren på hälsostationen. Största delen av typ 2-diabetikerna vårdas på egen hälsostation, inte på diabetesmottagningen.

 • Egenvård

  Det lönar sig att sköta om det egna välbefinnandet! Ta till dig information och stöd för att främja din egen hälsa. Du får även stöd i egenvården av långtidssjukdomar.

 • Vi främjar patient- och klientsäkerheten samt arbetarskyddet för hälsovårdspersonalen i Vasa stads område. Vi samarbetar med ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar samt utför samarbete med Vasa centralsjukhusets infektionsenhet.

 • Hälsogranskningar för sjömän

 • Minnespoliklinik

  Vid minnespolikliniken kan man få mångsidig handledning och rådgivning i frågor som gäller minnesproblem. Vid minnespolikliniken utreder man minnesstörningar, ställer diagnos och planerar vården.

 • Enligt det nationella screeningprogrammet ordnar vi screening för förebyggande av livmorderhalscancer (papa-prov), bröstcancerscreening för kvinnor (mammografi) och fosterscreeningar under graviditet.

 • Sårvård