Förbigå menyn

Diabetesmottagningen

Diabetiker sänds till Diabetesmottagningen med remiss från den vårdande läkaren eller diabetesskötaren på hälsostationen.

Till sakkunniggruppen på Diabetesmottagningen hör en läkare som är specialiserad i diabetes samt en specialiserande läkare, diabetesskötare och fotvårdare. Patienterna är typ 1 -diabetiker men även vissa typ 2 -diabetiker sköts på Diabetesmottagningen.

På diabetesmottagningen görs vid behov sensorering, dvs. mätning av vävnadssockret samt mätning av blodsockret.

Diabetiker sänds till Diabetesmottagningen (huvudhälsostation/baracken) med remiss från den vårdande läkaren eller diabetesskötaren på hälsostationen. Diabetikerna som redan besökt mottagningen kan vid behov själv kontakta Diabetesmottagningen.

Diabetesmottagningen har flyttat till Dammbrunnsvägen 4, byggnad nummer 2

 

Utdelning av diabetesvårdmaterial

Utdelningen av vårdmaterial i fråga om diabetes ingår också i diabetesmottagningens verksamhet. Vårdmaterial för diabetes delas även ut via den egna hälsostationen. Insulinpumpmaterial delas ut enbart via Diabetesmottagningen.

Utdelning av diabetesvårdmaterial: må kl. 11-12 och to kl. 15-16

Ta kontakt

Diabetesskötare

  • 040 573 8679

  • 040 646 2135

  • 040 480 9366 sekreterare

För allmän ärendehantering, inte för sekretessbelagd information

Öppet

  • må-to kl. 8-16, fre kl. 8-12