Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Diabetesmottagningen

Diabetiker sänds till Diabetesmottagningen med remiss från den vårdande läkaren eller diabetesskötaren på hälsostationen.

Till sakkunniggruppen på Diabetesmottagningen hör en läkare som är specialiserad i diabetes samt en specialiserande läkare, diabetesskötare och fotvårdare. Patienterna är typ 1 -diabetiker men även vissa typ 2 -diabetiker sköts på Diabetesmottagningen.

På diabetesmottagningen görs vid behov sensorering, dvs. mätning av vävnadssockret samt mätning av blodsockret.

Diabetiker sänds till Diabetesmottagningen (huvudhälsostation/baracken) med remiss från den vårdande läkaren eller diabetesskötaren på hälsostationen. Diabetikerna som redan besökt mottagningen kan vid behov själv kontakta Diabetesmottagningen.

Diabetesmottagningen (tidigare Baracken) har flyttat till Dammbrunnsvägen 4, byggnad nummer 2

 

Annullering av mottagningstid

Du kan annullera en tid som du har bokat genom att ringa till hälsostationens tidsbokning minst två timmar före mottagningstiden. För en läkarmottagningstid som inte har annullerats uppbärs 50,80 euro av 15 år fyllda.

 

Coronaviruset och diabetes

COVID-19-viruset orsakar hos de flesta en lindrig sjukdom som inte orsakar livshotande symptom hos de patienter som har en grundsjukdom t.ex. diabetes som är i god balans. Man bör söka sig till vård då allmäntillståndet förvärras och det förekommer uppkastningar och andnöd.

När epidemin sprider sig kommer de vanliga grundsjukdoms kontrollerna att kunna skjutas framåt. Även vårdrådgivningen kan överbelastas. Därför rekommenderas att alla ser över att de har sina grundmediciner hemma i tillräcklig mängd och att receptena är i kraft samt att det finns hemma tillräckligt med febernedsättande och värkmedicin (paracetamol rekommenderas i första hand, Panadol, Pamol). Repetera även vårdföreskrifterna gällande grundsjukdomens behandling vid febersjukdom.

Obs! För att skyddas mot virussjukdomen utfärdas inte sjukledighet åt riskgrupper. Vilka åtgärder som det är möjligt att vidta på arbetsplatsen diskuteras med egen arbetsgivare

Information om coronaviruset

Utdelning av diabetesvårdmaterial

Utdelningen av vårdmaterial i fråga om diabetes ingår också i diabetesmottagningens verksamhet. Vårdmaterial för diabetes delas även ut via den egna hälsostationen. Insulinpumpmaterial delas ut enbart via Diabetesmottagningen.

Utdelning av diabetesvårdmaterial: må kl. 11-12 och to kl. 15-16

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Diabetesskötare telefontid må-fre kl 10-11.

  • 040 573 8679

  • 040 646 2135

  • 040 480 9366 sekreterare

För allmän ärendehantering, inte för sekretessbelagd information

Öppet

  • må-to kl. 8-16, fre kl. 8-12