Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Veljet katsovat toisiaan

Hygien

Vi främjar patient- och klientsäkerheten samt arbetarskyddet för hälsovårdspersonalen i Vasa stads område. Vi samarbetar med ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar samt utför samarbete med Vasa centralsjukhusets infektionsenhet.

Vi förebyggar och övervakar de smittsamma och infektionssjukdomar samt uppföljer vård av infektioner. Vi ger råd för att förebygga att smittan sprider sig.

Vi samarbetar med hemvården, dagvården och skolorna.

Information om coronaviruset. Läs också meddelande 20.8.2020: Ett barn kan komma tillbaka till skolan eller småbarnspedagogiken efter 1-2 symtomfria dagar

  • Hemvårdsinstruktion för influensa

    De vanligaste symptomen är hastig hög feber, i vilken ingår muskelvärk, huvudvärk och illamående. Andra symptom är ont i halsen, hosta och snuva. Influensa börjar normalt inte med enbart snuva. Andra möjliga symptom är värk i olika kroppsdelar, huvudvärk, frossa och trötthet. Influensa smittar från en person till annan via hostande och nysande eller via händer som nedsmutsats med sekret från andningsvägarna.

  • Hemvårdsinstruktioner för norovirus

    Norovirusen är bland de vanligare förorsakarna av magsjukdomar bland vuxna och betydande bland barnen. Norovirusen är uthålliga och kan klara sig i smittbart skick i rumstemperatur t.o.m. 12 dygn, i t.ex. mattor som fått uppkastningar på sig. Inkubationstiden för smittan är 12 – 48 timmar.

Ta kontakt